logo tobb logo tobbetu

"Ev Kadını" Sayısı Bir Yılda 496 Bin Arttı Ev kadını sayısıyla birlikte işgücüne dahil olmayanları sayısı mart ayı itibariyle son bir yılda 868 bin kişi artmış oldu.
Haber resmi
14/07/2012 - Okunma sayısı: 4339

ANKARA - İşgücüne katılım oranı mart ayı itibariyle son bir yılda yüzde 49.4’e gerileyerek işgücüne dahil olmayanların sayısı 868 bin kişi arttı. Bu artışın 496 bin kişilik bölümü ev kadını sayısındaki artıştan kaynaklandı.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 8. sayısı yayımlandı. Bülten’de “ekonomik büyümenin temposunun düşmüş olmasına karşın, istihdamın gerilemediği” yolundaki yorumlar da değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış Mart 2012 işgücü-istihdam verilerine göre, işgücünün son 12 ayda 361 bin kişi arttığı, buna karşılık istihdam edilen kişi sayısındaki artışın 571 bini bulduğu hatırlatılan bültende şu ifadelere yer verildi:

“İlk bakışta olumlu gibi görünen, hatta geçen yıla göre ekonomik büyümenin temposunun düşmüş olmasına karşın, istihdamın gerilememesi olarak yansıyan tablonun daha yakından mercek altına alınması gerekmektedir. Dikkat çekici olan ve açıklayıcı bir unsur; işgücüne katılma oranının gerilemiş olmasıdır. Mart 2011’de yüzde 49,9 olan işgücüne katılma oranının Mart 2012’de artmadığı, hatta yüzde 49,4’e düştüğü görülmektedir. Başka bir ifadeyle 15 yaşın üstünde olup işgücü topluluğuna katılması mümkün nüfusun, bunun yerine işgücü dışı nüfusa dahil olduğu, özellikle ‘ev kadını’ statüsündeki nüfusun önemli ölçüde arttığı dikkat çekmektedir.

Mart 2011-2012 döneminde işgücüne dahil olmayan nüfusun 868 bin arttığı görülmektedir. Bu, işgücüne katılsalardı ve iş bulamasalardı, işsiz sayısını artıracak potansiyel nüfus anlamına gelmektedir. İşgücü dışında özellikle ev kadını nüfusunun artması dikkat çekici bir gelişmedir. Nitekim son 12 ayda artmış görünen 868 bin işgücü dışı nüfusun 500 bine yakınının ev işleriyle meşgul kadın nüfusa dahil olduğu görülmektedir. Böylece ev kadını nüfusunun 12,2 milyona ulaşarak istihdam edilen nüfusun yarısına ulaştığı dikkat çekmektedir.”

İşgücüne Dahil Olmayanlar (Mart, 2011 - 2012) (Bin kişi)

Aylar

İşgücüne Dahil Olmayanlar (A)

Ev Kadını (B)

B/A (%)

Mart 2011

27.139

11.758

43,3

Mart 2012

28.007

12.254

43,8

Mart 2011-2012 (Fark)

868

496

 

Mart 2011-2012 (%)

3,2

4,2

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması

 

Üretici sektörlerde istihdam gerilemesi…

Bültende, Mart 2011-2012 döneminde yaratılmış görünen 571 bin istihdamın sektörel dağılımına da dikkat çekildi. Tarım, sanayi, inşaat gibi “üretici” sektörlerde istihdam artışı yerine gerileme görülürken daha çok hizmet sektörlerinin, özellikle de kamu sektörünün istihdam yarattığı kaydedilen Bültene şöyle devam edildi:

“Mart 2011-2012 dönemi istihdam artışında idari ve destek hizmetlerin 146 bin ile başı çektiği, çoğu kamu kesimine ait sağlık ve eğitim ile kamu yönetiminde istihdam artışının da 350 bine yaklaştığı anlaşılmaktadır. Toptan ve perakende ticaret ve onunla bağlantılı ulaştırma ve depoculuk, son 12 ayda istihdam yaratmış diğer önemli sektörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buna karşılık, ekonomideki 'yumuşak iniş' politikasına da bağlı olarak, temposu düşen büyüme ile birlikte, üretici sektörlerde istihdam artışı yerine, gerilemeler gözlenmektedir. Tarım, mevsimsel etkilerle de 173 bin istihdam düşüşü gösterirken imalat 28, inşaat 40, madencilik 42 bin istihdam kayıpları göstermişlerdir.”

« Tüm Haberler