logo tobb logo tobbetu

TEPAV, Dünya Ticaret Örgütü’nü Yakın İzlemeye Alıyor TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörlüğünü, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevini 4 yıl yürüten Büyükelçi Bozkurt Aran yapacak.
Haber resmi
08/08/2012 - Okunma sayısı: 3344

 

ANKARA - TEPAV bünyesinde dünya ticaret sistemi ve özellikle Dünya Ticaret Örgütü çok taraflı ticaret müzakereleri konularında gelişmeleri izlemek amacıyla "Ticaret Çalışmaları Merkezi" kuruldu. Merkez’in Direktörlüğüne Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevini 4 yıl yürüten Büyükelçi Bozkurt Aran getirildi.

TEPAV Direktörü Güven Sak, Ticaret Çalışmaları Merkezi’nin kuruluşuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, son yıllarda Türk dış ticaretinin gelmiş olduğu nokta itibarıyla küresel ticarette görülen gelişmelerin ve bu alandaki en önemli uluslararası kuruluş olan DTÖ kapsamındaki ticaret müzakerelerinin yakından takibinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Türkiye’nin çok taraflı ticaret kurallarına yön vermesi gereken bir konuma ulaştığını belirten Sak, şöyle devam etti:

"TEPAV bünyesinde dünya ticaret sistemi ve özellikle Dünya Ticaret Örgütü çok taraflı ticaret müzakereleri konularında gelişmeleri takip ederek, başta iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmeye ve politika oluşturan çevrelere araştırmaya dayalı destek sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak bir Ticaret Çalışmaları Merkezi kurduk.

Türkiye, dış ticaret bakımından Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği Gümrük Birliği nedeniyle çok taraflı ticaret sistemi içinde diğer ülkelerden farklı özellikler taşıyor. Sanayi mallarında gelişmiş ülkelerle birlikte daha geniş bir ‘ticaret liberalizasyonu’nu hedefleyen Türkiye’nin, hizmetler ticareti alanında da aynı yaklaşımı benimsemesi gerekiyor. Buna karşılık tarım alanında, bu sektörde çalışan nüfus ve tarım sektörünün yapısı dolayısıyla daha ‘korumacı unsurlar’ öne çıkıyor. Ayrıca dış ticarete ilişkin küresel kuralların, içinde bulunduğumuz kriz döneminde kapsamlı değişiklere tabi olması bekleniyor. Böylece Dünya Ticaret Örgütü’nde görüşülen ve ileride kural olarak belirlenecek hususları Türk özel sektörünün yakından takip etmesinin ve gerektiğinde de katkıda bulunmasının sağlanması çok yararlı olacak."

Büyükelçi Aran: "Çin, Brezilya, Hindistan ve Avrupa’daki merkezlerle işbirliği yapacağız"

TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Büyükelçi Bozkurt Aran ise uluslararası ticaret rejiminin başat aktörü olan DTÖ ve temsil ettiği çok taraflı ticaret sistemi içindeki gelişmelerin, Ekonomi Bakanlığı dışında çoğu kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası, sivil toplum örgütleri, medya ve hatta akademik kuruluşlar nezdinde yeterince takip edilmediğine dikkat çekti. Aran, şöyle devam etti:

"Dünya ticaret hacmi hızla artmış ve uluslararası ticaret politikalarının kapsamı geleneksel anlamda tarife ve gümrük uygulamalarının ötesine geçmiştir. Ticaret konusu ile doğrudan bağlantılı olarak çevre ve iklim değişikliği, enerji, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, teknik standartlar, rekabet politikası, yatırımlar, fikri mülkiyet hakları, kamu alımları, emek piyasasına ilişkin düzenlemeler ve kur ve para politikası gibi alanlar ticaret politikasının şekillenmesinde giderek daha ilişkili olmaya başlamıştır.

Bu nedenlerle dünya ticaret sisteminde, başta TOBB olmak üzere Türk özel sektörü ve iş dünyasını ilgilendiren gelişmeleri yakından takip edip yorumlayacak ve ilgili çevreleri bu konularda bilgilendirecek ve kamu kurumlarına öneriler sunmalarında destek olacak bir merkeze olan ihtiyaç da giderek belirgin hale gelmiştir."

Aran, TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi’nin DTÖ’deki gelişmeleri çok yakından izleyen Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Hindistan ve Avrupa’daki benzer merkezlerle yoğun bir işbirliğine gireceklerini açıkladı.

Yazdır

« Tüm Haberler