logo tobb logo tobbetu

Değerlendirme Notu / Çetin Haşar
21/09/2007 - Okunma sayısı: 2974
Değerlendirme notunda, Çek Cumhuriyeti'nde bölgesel politika alanında gerçekleşen reformlar ve kurumsallaşma süreci incelenmiştir. Çek Cumhuriyeti'nin idari yapısı, merkezi devlet geleneği ve bölgeselleşme sürecinde yaşanan sorunlar, Türkiye'yle benzer nitelikler taşımaktadır. Bölgesel politikanın oluşumu ve bölgesel kalkınmanın kurumsal yapılanması konusundaki olumlu ve olumsuz deneyimleri, Türkiye'deki bölgesel kalkınma ajansları'nın uygulamalarına ışık tutacaktır.

Çek Cumhuriyeti'nin bölgesel politikasının oluşturulmasında en önemli rolü Avrupa Birliği oynadı. Bölgeler ve bölgesel kalkınmanın kurumsal yapılanması neredeyse tamamen AB'nin isteklerine göre düzenlendi. Bu doğrultuda seçilmiş bölgesel birimler oluşturuldu ve bu birimlere kaynak aktarıldı, bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasına destek verildi. Çek Cumhuriyeti'nde 1993'ten bu yana aralarında ticaret odaları, belediye birlikleri, bankalar, özel şirketler ve üniversiteler gibi birçok farklı yerel kuruluş tarafından farklı Bölgesel Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

Yazdır

« Tüm Haberler