logo tobb logo tobbetu

TEPAV Direktörü Sak: "Ekonomik Kalkınmada Kırsalı İhmal Ettik" Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nun yedincisi, alandan 200 dolayında uzman ve ilgilinin katılımıyla başladı.
Haber resmi
13/12/2012 - Okunma sayısı: 3169

 

ANKARA – TEPAV’ın bu yıl Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) ile birlikte "Kırsal Kalkınma'' teması altında düzenlediği ''7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu'', 13 Aralık 2012 Perşembe günü 200 dolayında kişinin katılımıyla başladı. Sempozyumun açılışında konuşan TEPAV Direktörü Güven Sak, "Türkiye, ekonomik kalkınma sürecinde kırsal kesimi ihmal etti" diye konuştu.

Türkiye’de yoksulluk göstergeleri incelendiğinde mücadelede, kentsel alanda kırsal alana göre daha başarılı olunduğunun görüldüğünü belirten Sak, şöyle devam etti:

“Dünya Kalkınma Göstergeleri’ne göre kentsel nüfus içinde yoksul bireylerin payı yüzde 21,9 iken 2009’da bu oran yüzde 8,9’a düşmüştür. Aynı dönemde kırsal nüfus içerisinde yoksul bireylerin payı yüzde 34,5‘den yüzde 38,7’ye ulaşmıştır. Türkiye’nin ortalama yüzde 5,4 büyümüş olduğu 2002-2009 döneminde kırsal kesimde 845 bin kişinin daha yoksulluk sınırı altında kalması, Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinde kırsal kesimin ihmal edildiğine işaret etmektedir.”

Bu alanda politikalar üretmeye ihtiyaç olduğuna işaret eden TEPAV Direktörü Sak, yerel sorunlar üzerinde fazla durulmadığını ve dolayısıyla da merkezle yerel arasında yeterince iletişim oluşmadığını da belirtti. Sak, tüm bu nedenlerle kırsal kalkınma politikasının konunun tüm paydaşları ile birlikte tartışılmasını önemsediklerini ve sempozyumun bu yılki temasını bu konuda belirlediklerini sözlerine ekledi.

Kırsal kalkınmada sadece ekonomi yok…

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de, kalkınma politikalarında tüm toplumun söz sahibi olması ve fayda sağlaması gerektiğini söyledi. Üniversitelerin kalkınma politikaları üretilmesinde önemli roller üstlenmesi gerektiğini belirten İbiş, kalkınma alanlarının belirlenmesi, uygun kalkınma politikalarının üretilmesi, bilimsel etkinlikler düzenlenmesi ve bu alanlarda politikalar üretecek insanların yetiştirilmesinin üniversitelerin temel sorumluluklarından biri olduğunu anlattı. İbiş, en önemli noktalarını “sürdürülebilirlik ve eğitim” olarak tanımladığı kırsal kalkınmanın sadece ekonomik boyutlu olmayıp sosyal ve kültürel çok kapsamlı bir alan olduğuna da işaret etti.

İyi yönetişimin önemi…

AKÇAM Müdürü Bülent Gülçubuk ise, bir ülkede kırsal refahın sağlanmasında, eşitsizliklerin, kırılganlıkların giderilmesinde ve tabana dayalı kalkınmanın sağlanmasında devletin en önemli aktör oluğunu söyledi. Kırsal kalkınma politikalarının yalnızca iyi yönetişim ile hedefine varabileceğini belirten Gülçubuk, ''Kamu kesimi, yerel halk, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları iyi yönetişimin birer aktörü olmalı. Kırsal kalkınmanın ruhunda ve felsefesinde yönetişim 'olmazsa olmaz' bir koşuldur'' diye konuştu.

İki gün sürecek sempozyumda, açılışın ardından meselenin kavramsal boyutu, politika geliştirme ve yönetişim mekanizmaları, uluslararası deneyimler, yerel - merkez ilişkileri, kırda yaşayan kadınların konumu ve örgütlenme ile finansman konularının akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan katılımcılarla tartışıldığı oturumlara geçildi.

Yazdır

« Tüm Haberler