logo tobb logo tobbetu

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımı: İstanbul ve Ankara’da Katılım, Bingöl ve Tunceli ile Aynı Değerlendirme Notu / Güneş A. Aşık
Haber resmi
17/12/2012 - Okunma sayısı: 8748

"Son on yılda uyguladığı mali disiplin ve yapısal reformlar neticesinde başarılı bir büyüme performansı gösteren Türkiye’nin bilindiği üzere önümüzdeki on yıl için hedefi dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer alabilmek. Ancak önümüzde ciddi kısıtlar mevcut; çünkü böyle iddialı bir hedefi gerçekleştirebilmek için gereken en önemli unsurlar nitelikli, verimli ve çalışkan bir işgücü profili. Türkiye’de kadın işgücü profiline baktığımızda ise maalesef hayal kırıklığına uğramamak mümkün değil. TÜİK istatistiklerine göre 2011 yılı sonu itibariyle Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı %28.8 ve 2004 ile 2011 yılları arasında aktif olmayan kadın sayısı 790,000 artarak 19,4 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Uluslararası karşılaştırmalarda ise Türkiye’nin durumu oldukça gerilerde. OECD istatistiklerine göre, 15-64 yaş arası kadınların katılım oranı AB-21 ortalaması %65.5, OECD ülkeleri ortalaması % 61.8. Benzer ekonomik kategorilere konduğumuz ülkelere baktığımızda ise Rusya Federasyonu’nda bu oran %68, Güney Kore’de %55, Meksika’da %46, Macaristan’da %57 ve Brezilya’da %63.5. Kültürel hayatta erkek ve kadınların rolü bakımından Türkiye’ye benzeyen ve iş hayatında kadınlara yönelik  ayrımcılığın mevcut olduğu bilinen Japonya’da bile işgücüne kadınların katılma oranı %63. Ancak yine de Türkiye’de umut verici bir trend gözlemliyoruz. Kadın istihdamı sadece belli başlı birkaç şehirde değil, birçok bölgede hızla artıyor ve ekonomik büyüme kadın istihdamını erkeklere görece daha fazla etkiliyor. Bu notta 2004 yılından bu yana kadınların işgücüne katılımına ve istihdam büyümesine dair gelişmeleri bölgesel bazda özetliyor ve kadın işgücü profiline dair sorunlara ışık tutmayı hedefliyoruz..."

Yazdır

« Tüm Haberler