logo tobb logo tobbetu

Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının İlaç Sanayi Üzerine Etkisi Politika Notu / Selin Arslanhan Memiş
Haber resmi
03/01/2013 - Okunma sayısı: 3857

"Türkiye, son dönemde üretim yapısı ve ihracat kompozisyonunda geçirdiği değişimle düşük teknolojili bir yapıdan orta teknolojili bir yapıya geçiş yapmıştır. Fakat önümüzdeki dönem hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan yüksek teknolojili ürünlerin, üretim ve ihracatındaki payı çok düşüktür. Küresel ilaç sektöründe gelişmekte olan ülkelerin önemi, gerek ilaç sektöründeki payları gerekse Ar-Ge merkezlerinin konumları açısından giderek artmaktadır. 2007-2011 döneminde ABD, AB5 ve Japonya ilaç sektörleri yüzde 3-4 oranında büyürken Çin yüzde 24, Brezilya, Rusya ve Hindistan ise ortalama yüzde 16 büyümüştür. Önümüzdeki beş yılda da ilaç sektöründeki büyümenin yüzde 50 kadarının gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanması beklenmektedir. Gerek yüksek teknolojili sektörlerin Türkiye için gerekliliği açısından, gerekse tüm eğilimlerin önümüzdeki dönemde ilaç sektörünün öneminin ve talebinin artacağını göstermesinden ilaç sanayi Türkiye için kritik konumdadır. Peki, uygulanan politikalar ilaç sektörünü hedeflenen noktaya getirebilecek nitelikte midir? Bu çalışmada, ilaçta fiyat ve geri ödeme politikaları 2004 yılından itibaren incelenmiş ve bu politikaların farklı ürün gruplarının fiyatları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Kamu alımları kapsamında uygulanan fiyat ve geri ödeme politikalarının sanayideki yapısal değişimlere nasıl etki ettiği incelenmiştir..."

Yazdır

« Tüm Haberler