logo tobb logo tobbetu

Eğitimde Kuşaklararası Hareketlilik - Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede? Değerlendirme Notu / Bilgi Aslankurt
Haber resmi
17/01/2013 - Okunma sayısı: 6579

"Eğitim, bir ülkenin insan kaynağının kalitesini ve dolayısıyla rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesidir. Eğitime erişimi kolaylaştıracak ve eğitimin kalitesini iyileştirecek adımlar, insan kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olarak, ekonominin büyümesine de katkıda bulunabilir. Ayrıca, düşük gelirli bir aileye mensup olarak dünyaya gelen bir bireyin iyi bir eğitim alarak daha üst bir gelir grubuna sıçraması iyi bir eğitim alması ile mümkündür. Bir başka deyişle eğitim, kuşaklar arası sosyal hareketliliğin (intergenerational mobility) gerçekleşmesinde önemli bir araç olabilir.

Çocuklar ile anne-babalarının eğitim düzeyi arasındaki ilişki ne kadar kuvvetli ise, kuşaklararası sosyoekonomik hareketlilik ihtimali ve eğitimde fırsat eşitliğinin de o derece az olduğu iddia edilebilir. Fırsat eşitliği, düşük eğitimli olan ve düşük ücretle çalışan bir ailenin çocuğunun da iyi şartlarda eğitim almasını sağlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye gibi sosyal devlet olma iddiasındaki bir ülkedeki politika yapıcıların görevi, temel bir hizmet olan eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak olmalıdır.  Bu değerlendirme notunda, Türkiye’nin kuşaklararası sosyal hareketlilik bakımından OECD ülkeleri arasındaki yeri, hem okullaşma oranı hem de eğitim kalitesi dikkate alınarak incelenmektedir..."

Medyada

BT HABER

Yazdır

« Tüm Haberler