logo tobb logo tobbetu

Teknogirişim Sermayesi Desteği, Durum Analizi ve Öneriler Değerlendirme Notu / İpek Beril Benli
Haber resmi
03/04/2013 - Okunma sayısı: 3422

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 5746 sayılı Kanunla uygulanan Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD) ile 2009 yılından itibaren girişimcileri desteklemektedir. Destekten yararlanmaya hak kazanan girişimci adaylarına bir yıl boyunca geri ödemesiz 100.000 TL hibe verilmektedir. Destek kapsamında girişimcilerin makine, donanım, yazılım ve yayın giderleri, sarf malzemesi ve personel giderleri, hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (toplam bütçenin %20’sini aşmamak kaydıyla) ve genel işletme giderleri karşılanmaktadır. TGSD’ye 4 sene içinde yaklaşık 3,500 başvuru yapılmış; başvurusu kabul edilen 740 kişiyle sözleşme imzalanmıştır. İlgili Kanun’da desteğin temel amacı, yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek olarak belirtilmiştir.

Bu değerlendirme notu, 'Teknogirişim Sermayesi Desteği'nin şu ana kadarki uygulamasını tartışma ve destek programının geliştirilmesi için öneriler verme amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Teknogirişim Derneği’nin üyelerine yapılan bir anketten ve kamuoyuna açıklanmış verilerden faydalanılmıştır. Anket sonuçları temsili olmamakla beraber yol gösterici niteliktedir. Elde edilen veriler doğrultusunda desteğin uygulamasına ve coğrafi dağılımına ilişkin tespitler yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur..."

Yazdır

« Tüm Haberler