logo tobb logo tobbetu

Sivil Toplum, Yeni Anayasayı Tartışacak Anayasa Platformu, Türkiye'nin sağlıklı bir anayasa hazırlama ve tartışma sürecine gereksinimi olduğundan hareketle yeni anayasanın dayanması gereken temel ilkeler konusunda toplumsal mutabakat zemini yaratmayı hedefliyor. Sürece www.anayasaplatformu.net adresinden katılmak mümkün olabilecek.
06/12/2007 - Okunma sayısı: 2786 ANKARA - TOBB, TİSK, TESK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN ve TZOB'un oluşturduğu, TÜSİAD'ın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla giderek genişleyen "Anayasa Platformu", yeni anayasa konusunu, sivil toplum, meslek örgütleri, iş dünyası, medya, sanat ve bilim camiasından geniş bir katılımla ve "arama konferansı" yöntemiyle ulusal düzlemde tartışmaya açıyor.

Anayasa Platformu tarafından düzenlenen "Ulusal Çalıştay", 8-9 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Çalıştayla, ülkenin gelecek tasavvurları ve bunun anayasal yansımalarının geniş katılımla tartışılması amaçlanıyor. Türkiye'nin sağlıklı bir anayasa hazırlama ve tartışma sürecine gereksinimi olduğundan hareketle, yeni anayasanın dayanması gereken temel ilkeler konusunda toplumsal mutabakat zemini oluşturulması hedefliyor.

Anayasa Platformu'nun sekreteryasını TEPAV yapıyor.

"Türkiye Üzerinde İddiası Olan Herkes" Çağrılı…

Anayasa Platformu yeni anayasanın tartışma sürecinin tasarımının, bu süreç sonunda ortaya çıkacak anayasa metni kadar önemli olduğu düşüncesiyle oluşturuldu. Platform, yeni anayasanın "teknik kurgusunun hukukçular, siyasi vurgusunun ise siyasetçilerce" yapılacağını, ancak hangi temel ilke ve tercihlere dayanması gerektiği konusundaki uzlaşmanın ise kolektif ve geniş katılımlı bir tartışma süreciyle ortaya çıkacağı görüşünde.
Girişimin, anayasa çalıştayına ilişkin çağrısında "Bu sürece katılmaya, Türkiye'de yaşayan, Türkiye üzerinde iddia sahibi olan herkesi çağırıyoruz" denildi.

"Yeni Bir Anayasa Metni Hazırlamayacağız"

Anayasa Platformu, yeni bir anayasa metni hazırlamak istemediklerini, metnin zaten TBMM'de yazılacağını, amaçlarının anayasanın dayanacağı temel ilkeler konusunda toplumsal mutabakat zemini yaratmak olduğunu ifade ediyor. Anayasa konusunda kesin bir toplumsal uzlaşma sağlamak değil, ortak iradeyi yansıtması gereken bu en temel yasanın en temel ilkeleri konusunda yurttaşların doğrudan ve üye oldukları sivil toplum ve meslek örgütleri aracılığıyla katılacakları ve kendi aralarında tartışacakları bir ortam yaratmayı amaçladıklarının altını çiziyor.

Toplantılar Ülke Geneline Yayılacak

Bu amaca yönelik olarak hafta sonu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek çalıştaya, sivil toplum, meslek örgütleri, iş dünyası, medya, sanat ve bilim camiasından oldukça geniş bir katılım bekleniyor. Türkiye'nin gelecek tasavvurları ve bunun anayasal yansımalarının tartışılacağı çalıştayda, "Arama Konferansı" yöntemi uygulanacak. Çalıştayda, anayasanın dinamiklerini oluşturacak temel ilkeleri belirlenecek. Daha sonra ülkenin yedi bölgesinde yapılacak benzer toplantılarla geniş bir kitleye ulaşılmaya çalışılacak. Çalıştayların yanı sıra anayasada yer alan belirli konularda uzmanlardan oluşan ihtisas komisyonları çeşitli konularda raporlar kaleme alacak.

Tüm bu süreç boyunca toplantılar, paneller, basın açıklamaları, raporlar, broşürler, ilanlar ve internet sayfası aracılığıyla kamuoyunu her konuda bilgilendirmeye yönelik yoğun bir etkinlik dizisi yürütülecek.

Bu süreçlerin ardından anayasanın dayanması gereken temel ilkeleri içeren bir rapor, TBMM'ye sunulacak.

Sürece yönelik gelişmeler www.anayasaplatformu.net adresinden izlenebilecek ve bu adresten sürece katılınılabilecek.

Yazdır

« Tüm Haberler