logo tobb logo tobbetu

Valilik İstedi, TEPAV Araştırdı: Samsun’da Kadın Olmak… TEPAV, “kadın dostu 12 il”den biri olan Samsun’da kadının durumunu ortaya koyan projenin saha araştırmasını tamamladı.
Haber resmi
09/04/2013 - Okunma sayısı: 2548

 

ANKARA/SAMSUN – TEPAV, Samsun Valiliği tarafından gerçekleştirilen bir projeyle ildeki kadının sosyo-ekonomik ve kültürel durumunu ortaya koydu. “Samsun’da Kadının Durumu Projesi” kapsamında 665 kadına ulaşılarak yapılan araştırmanın çıktıları, 9 Nisan 2013 Salı günü proje ortakları ve ilgililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Ortaya konan sorunlara ilişkin öneriler çerçevesinde geliştirilerek rapor halini alacak çalışma, başta Samsun Valiliği olmak üzere kadına yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için önemli bir kaynak oluşturacak.

Vali Aksoy: “Çalışmalarımıza katkı yapacak”

Samsun Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “kadın dostu kentler” çalışmasının kendi iradesiyle başvuran Samsun’un da aralarında bulunduğu 12 ilde yürütüldüğünü belirtirken, bu çerçevede “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırlanarak İl Genel Meclisi tarafından kabul edildiğini belirtti. Kadının durumuna ilişkin bir takım istatistikler ve tespitler olduğunu ancak proje kapsamında yapılan araştırmayla sahaya inilerek gerçek durumun yaşamdan örneklerle somut biçimde ortaya konduğunu vurgulayan Aksoy, “Raporda dile getirilen konular ve tespitler, daha sonra yapacağımız çalışmalarda bizlere önemli katkılar sunacak” dedi. Vali Aksoy, Samsun’un, sorun karşısında adli işlem yürüten bir birim olan “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi”ni kurarak bu alanda da ilk uygulayıcı illerden biri olduğunu belirtirken; kadınların eğitime ve istihdama katılımının artırılması konusundaki çalışmaların da gündemlerinde olduğunu söyledi.

Araştırma sonuçları ve öneriler kitap olacak

Ardından “Samsun’da Kadının Durumu Raporu”nun ilk sonuçları, TEPAV Araştırmacısı Ülker Şener tarafından paylaşıldı. Şener, il genelinde farklı bölge (merkez ve 17 ilçenin tamamı) ve sosyo-ekonomik düzeydeki kadınların oluşturduğu Samsun’u temsil eden bir örneklem ile gerçekleştirilen anket ve görüşmelerde ortaya çıkan dikkat çekici sonuçları aktardı. Sunumun ardından başta yerel yönetimler ve kadın dernekleri olmak üzere kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile proje paydaşlarının oluşturduğu katılımcılardan soru ve önerileri alındı. Rapor, öneriler ile sonuç kısmının hazırlanmasının ardından tamamlanacak ve kitap olarak basılacak.

Proje hakkında…

TEPAV, Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Samsun’da Kadının Durumu Projesi’nin saha araştırmalarını (anket, paydaş görüşmeleri ve odak grup görüşmeleri) üstlendi. Aralık 2012’de başlayan 3 ay süreli projeye Samsun Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi de destek verdi.

Haberle ilgili dosyalar

Ulker Sener in Sunumu

Yazdır

« Tüm Haberler