logo tobb logo tobbetu

"Sivil G-20"nin Büyüme Raporunun Türkiye Bölümü TEPAV’dan... Araştırmacılar G-20 üyesi ekonomilerdeki eşitsizliği ve bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için izlenen politikaları değerlendirdi.
Haber resmi
24/07/2013 - Okunma sayısı: 5499

 

ANKARA – Bu yıl Rusya’nın dönem başkanı olduğu G-20 çalışmaları kapsamında üye ülkelerden sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin oluşturduğu Sivil-20 Grubu, bir raporla üye ülkelerin ekonomik eşitsizliğe karşı ortaya koyduğu politikaları değerlendirdi. Güçlü büyüme için önerilerin de yer aldığı raporun Türkiye’ye ilişkin bölümü, TEPAV tarafından hazırlandı.

“Güçlü, Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme İçin Sivil 20-Önerileri (Civil-20 Proposals for Strong, Sustainable, Balanced and Inclusive Growth) başlıklı rapor, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteğinde Rusya’dan National Research University Higher School of Economics, Kanada’dan G20 Research Group at the University of Toronto ve Rusya’dan International Organizations Research Institute liderliğinde farklı ülkelerden  araştırmacılar tarafından hazırlandı. Çalışma G-20 ülkelerindeki karar alıcılariçin bir dizi öneride bulunuyor ve üye ülkelerdeki ekonomik eşitsizliklerin giderilmesine yönelik politika tartışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’deki sorunlu alanlar…

Raporun TEPAV Araştırmacısı Feride İnan tarafından kaleme alınan Türkiye bölümünde, Türkiye ekonomisinin 2001 krizinin ardından gösterdiği gelişime rağmen eşitsizlikler açısından diğer ülkelere kıyasla dikkat çekici bir noktada olduğu belirtildi. Bu kapsamda bölgeler arasında özellikle kentsel ve kırsal alandaki derin gelir uçurumlarının varlığına değinen İnan, özellikle tarım sektöründeki kayıtdışı işgücüne, eğitim gibi gelir artırıcı olanaklara erişimin alt gelir gruplarında düşük olduğuna ve vergi sistemindeki sosyal refahtan çok gelir dağılımındaki adaletsizliğe neden olan yapısal sorunlara dikkat çekti.

Eşitsizliklerin azaltılmasına dönük adımlar da var

Raporda, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermeyi amaçlayan yatırımlarda devlet yardımları mevzuatının, ülke genelinde eşitsizliklerin azalmasına olumlu bir katkı yaptığı da vurgulandı. Bunun yanında ilköğretimde okullaşma oranını yüzde 100’e yükselten politika çerçevesinin, kadın ve genç istihdamını arttırmaya yönelik tedbirlerin ve de sağlık sisteminin kapsamının genişletilmesinin, eşitsizliklerin azalmasındaki olumlu rolünün altı çizildi.

Raporun tam metnine http://en.g20russia.ru/news/20130516/781345432.html linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Yazdır

« Tüm Haberler