logo tobb logo tobbetu

TEPAV Merih Celasun Ödülü Bu Kez “Kentleşme”ye… Çalışmanın Türkiye’ye odaklanması, bunu yaparken de uluslararası tecrübe ve uygulama örneklerinden faydalanması bekleniyor.
Haber resmi
26/10/2013 - Okunma sayısı: 4944

 

ANKARA - TEPAV, Türkiye'nin yaşadığı yapısal problemlere çok önemli çözümler getirmiş olan Prof. Dr. Merih Celasun adına akademik çalışmaları ödüllendirmeye devam ediyor. "Merih Celasun 2013 Ödülü" için yapılacak yarışmanın konusu “Türkiye’de kentleşme ve iktisadi yansımaları” olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2014 olan yarışmada, birinci seçilecek çalışmaya 10 bin TL ödül verilecek. Katılımcıların yarışmaya katılım için bu tarihe kadar özgeçmiş, başvuru formu ve yarışmaya katılacak çalışmanın tamamı ile 1.000 kelimeyi geçmeyen özetini elektronik ortamda yarisma@tepav.org.tr adresine iletmesi gerekiyor.

Ödülün bu yılki jürisi Ahmet Yaman, Ayda Eraydın, Erol Taymaz, Esen Çağlar, İlhan Tekeli ve Sibel Güven’den oluşuyor. Jürinin değerlendirmesinin ardından ödülü kazanan çalışma hem TEPAV’ın web sitesinde “Merih Celasun’a Saygı Günü” başlığı altında duyurulacak, hem de başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecek. “Merih Celasun Ödülü” de 2014 yılında, tarihi TEPAV tarafından belirlenecek olan “Merih Celasun’a Saygı Günü”nde düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

“Türkiye’de kentleşme ve iktisadi yansımaları” konusu altında yapılacak çalışma için aşağıda belirtilen alanlar katılımcılara yol gösterici olabilir:

 • Türkiye’nin kentleşme sürecini, ekonomik ilerlemeye olan etki kanallarına ışık tutan ve önümüzdeki dönemde iki olgu arasındaki ilişkinin sunduğu fırsatları değerlendirip, tehditlerden kaçınabilmesi için izlemesi gereken politikalar,
 • Kentleşme, kentsel rant, arsa spekülasyonları, sermaye birikimi, imar düzenlemeleri ve vergi politikaları arasındaki ilişkiler ve konut piyasasında dönüşüm, farklı konut tipleri için arz ve talep eğilimleri,
 • Kentleşmenin ekonomik dışsallıkları ve verimlilik artışları arasındaki ilişkiler, işgücü piyasasındaki dönüşüm, ihtiyaç duyulan beceriler, talebi düşen beceriler ve bunlarla ilgili kamu politikaları,
 • Firmaların kümelenme eğilimlerinin firma verimliliği üzerindeki etkileri ve bunun kentleşme sürecine ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarına yansımaları,
 • Sanayileşme ve kentleşme arasındaki ilişkiler, sanayideki dönüşüm dinamiklerinin kentsel yapı üzerindeki yansımaları, sanayi arsası üretimi ve kullanımı, arsa rantlarının farklı sektörlerdeki (tarım, konut, imalat, ofis) dönüşümü,
 • Kent büyüklükleri, nüfus eğilimleri, kentler sistemi, yığılma ekonomileri, optimal kent büyüklükleri, kentsel makroform ve arsa kullanımı tercihleri (kompakt şehir, dikey büyüme ve yatay yayılma /sprawl), tıkanıklık sorunları ve ekonomik performans arasındaki ilişkiler,
 • Kentleşme ve çevre ekonomisi arasındaki ilişkiler, kent yoğunlukları, enerji kullanımı, pozitif ve negatif dışsallıklar ve bunlarla ilgili kamu politikalarının etkileri,
 • Kentler arasındaki ulaşım ağlarının kentlerin gelişmişlik farklılıklar üzerindeki etkileri, ulaşım altyapısının ekonomik performansa etkileri, bağlantı düzeyi ve erişilebilirlik eğilimlerinin ekonomik dönüşüme katkıları,
 • Yığılma ekonomileri ve kentleşmenin, girişimcilik, yenilikçilik ve kümelenme gibi alanlar üzerindeki etkisi,
 • Kent içi ulaşım altyapısında tercihler, otomobil kullanımı ve toplu taşıma eğilimleri ve bunun iktisadi ve çevresel sonuçları, tıkanıklık ve bunu önleyici politikalar,
 • Kentleşme ve güvenlik arasındaki ilişkiler, suç oranları eğilimleri, suçun mekânsal dinamikleri ve bununla ilgili kamu politikaları,
 • Kentlerdeki yaşam kalitesi ve ekonomik performans arasındaki ilişkiler, kentlerin mutluluk üzerindeki etkileri ve bununla alakalı kamu politikaları,  kentlerin yürünebilirliği ve uygulama örnekleri,
 • Yerel yönetimler, yerel yönetim harcamaları, yerelleşme,
 • Kentin yönetişimi, hizmet sunumunda ölçek sorunsalı ve farklı kentsel ölçeklerde yönetim: metropoller ve küçük belediyeler,
 • Mahalle yönetimi ve kent yönetişimine eklemlenmesi,
 • Kentsel büyük yatırımların sağladığı fayda ve getirdiği olumsuzluklar ile bunların planlama ve uygulama meseleleri,
 • Kentleşme, kentsel kademelenme ve bölgesel kalkınma ilişkisi.

Kentsel iktisadın ülkemiz iktisatçıları açısından henüz yeni gelişmekte olan bir alan olması nedeniyle, konu başlıkları geniş ve genel tutuldu. Ancak her çalışmanın Türkiye’ye odaklanması bunu yaparken de uluslararası tecrübe ve uygulama örneklerinden faydalanması bekleniyor.


Başvuru formu, ödül yönetmeliği ve daha fazla bilgiye erişim için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler