logo tobb logo tobbetu

Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi… TEPAV ve Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan çalışmanın çıktıları İstanbul’da açıklandı
Haber resmi
21/05/2014 - Okunma sayısı: 3779

İSTANBUL- TEPAV ve Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün ortaklaşa hazırladıkları Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi isimli raporun çıktıları İstanbul’da açıklandı.

TEPAV Girişimcilik ve Teknoloji Programları Yöneticisi Ussal Şahbaz henüz taslak halinde olan raporun çıktılarını Internet Society'nin “İnternet: Küresel Çerçevede Özel Hayat ve Dijital İçerik” başlıklı toplantısında açıkladı.

Raporda kişisel verilerin korunmasının, özellikle ikinci dünya savaşından günümüze kadar gittikçe artan bir önemde ulusal ve uluslararası normların, sözleşme ve konvansiyonların konusunu oluşturduğuna dikkat çekilerek, “Hazırlamış olduğumuz bu Rapor; kişisel verilerin korunmasına ilişkin kronolojik hukuki veya ekonomik gelişmeler ışığında, ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı özelinde ekonomik ve hukuki bir değerlendirme yapmaktadır.” denildi.

Raporun birinci bölümü TEPAV tarafından hazırlandı. Birinci bölümde, öncelikle veri teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin sağlık, eğitim, dijital pazarlama, e-ticaret, finans, imalat sanayii gibi sektörler için getirdiği ekonomik fırsatlar incelendi. Daha sonra, kişisel verilerin paylaşılmasının ve kişisel verilerin korunmasına dair hukuki düzenlemelerin farklı ekonomik aktörler ve bireyler için fayda ve maliyetleri tartışıldı.

Raporun ikinci bölümü İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü tarafından hazırlandı. Bu bölümde veri korumasına ilişkin uluslararası normlar ve AB uyum süreci açısından durum tespiti yapıldı. Pozitif hukukumuzda yer alan veri korumasına ilişkin hükümler ve bu hükümlerin sağladığı hukuki koruma seviyesi irdelendikten sonra, AB düzenlemeleri ışığında Tasarı’da yer alan hükümlere ilişkin görüş ve önerilere yer verildi.

Yazdır

« Tüm Haberler