logo tobb logo tobbetu

UNDP 2014 İnsani Gelişme Raporu Türkiye Tanıtım Toplantısı TEPAV’da Yapıldı ”İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak" başlıklı raporun tanıtım toplantısına, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra da katıldı
Haber resmi
04/09/2014 - Okunma sayısı: 5346

ANKARA  - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın hazırladığı "İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak" başlıklı 2014 İnsani Gelişme Raporu Türkiye tanıtım toplantısı TEPAV’da yapıldı. Toplantıya Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra da katıldı.

TEPAV Direktörü Güven Sak toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtularak yüksek gelirli bir ülke olabilmesi için yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Artık niceliğin değil niteliğin önemli olduğunu, nitelikli insan, nitelikli kurumlar ve nitelikli bir kurumsal altyapıya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sak, Türkiye’nin yenilenme ihtiyacının 10. Kalkınma Planı’nda kapsamlı bir şekilde ortaya konduğunu ifade etti. Sak, ayrıca ilk kez planla uyumlu bir Hükümet Programı yapıldığına dikkat çekti. Programın bakanlıklar için yol gösterici hedefler içerdiğini belirten Sak, “Türkiye’nin öncelikleri daha bir açıklıkla ortaya konulmuş oldu. Ben bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Öyle anlaşılıyor ki, Kalkınma Bakanlığı, başka ülkelerde olan ama bizde olmayan o politika koordinasyon biriminin rolünü üstlenmiş, her düzeydeki planlarla hükümet programı arasındaki uyumu sağlamış” dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında, ekonomik gelişmenin ülkelerin kalkınmasında önemli yere sahip olduğunu ifade ederek, kalkınma kavramının ekonomi ve gelirden ibaret olmadığını söyledi. Bu yıl 24'üncüsü yayımlanan raporun satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelir, sağlık, eğitim değişkenlerine göre hazırlandığına dikkat çeken Yılmaz, insani kalkınmanın bunlarla sınırlı tutulmaması gerektiğini söyledi.

Yılmaz rapora göre, dünyada 1,5 milyar insanın kayıt dışı çalıştığını veya düzenli bir işe sahip olmadığını ifade ederek, "Dünyada 1,5 milyar insan günlük 1,25 doların altında harcamayla hayatını devam ettirmek zorunda. Çok şükür bizde bu sıfırlandı. Türkiye'de artık bu anlamda bir sorundan bahsetmiyoruz" dedi.

Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında insani gelişme açısından örnek performans sergileyen ülkelerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Elbette ki bulunduğumuz yerden memnun değiliz. Ama son 15 yılda sağladığımız ilerleme son derece sevindirici. 2000'li yıllara kadar kriz ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke olan Türkiye, 2002'den sonra bütüncül ekonomik ve sosyal politikalar sayesinde kriz ve istikrarsızlık dönemini geride bırakmıştır, küresel ve bölgesel düzeyde başgösteren çalkantıya rağmen hedefe odaklı ve kapsayıcı kalkınmasını sürdürebilmiştir" diye konuştu.

Yılmaz küresel kriz ve bölgede yaşanan istikrarsızlıklar içinde Türkiye'nin büyümesini devam ettirdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"2000'den 2013'e gelirken insani gelişme endeksinde 0,653'ten 0,759'a yükselmeyi başardık. Bununla 2005'te 174 ülke arasında 85. sıradan 2013'te 187 ülke arasında 69. sıraya yükseldi. Sıralamamız yüksek insani gelişmeye tekabül ediyor. Hükümet programında da açıkça ortaya koyduğumuz hedef en yüksek insani gelişmeye ulaşmaktır. Bir taraftan ekonomide yüksek gelirli ülkeler ligine çıkmayı hedeflerken, diğer taraftan insani gelişmede de en yüksek insani gelişme kategorisine girmek istiyoruz. Önümüzde 20 ülke var. Bu performansımızı devam ettirirsek 2023 perspektifinde en yüksek insani gelişmeye ulaşmamamız için hiçbir sebep yok diye düşünüyorum. Bunun gereklerini de yerine getirmemiz kaydıyla."

Toplantıda rapor hakkında bir sunum yapan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra raporun genel bir değerlendirmesinin yanı sıra Türkiye’nin insani gelişme göstergeleri açısından durumunu katılımcılarla paylaştı. Sağlık ve gelir düzeyiyle ilgili göstergelerde iyileşme olduğunu belirten Malhotra, eğitim alanında yeterince ilerleme kaydedilemediğini söyledi. Malhotra, Türkiye’nin 0.759’luk İGE skorunun OECD ve AB’deki gelişmiş ülkelere kıyasla düşük olduğunu, ancak dahil olduğu “yüksek gelişme grubu” ve Avrupa ve Orta Asya bölgesi ortalamalarından daha iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Malhotra, tamamen Türkiye’ye odaklanacak ulusal bir insani gelişme raporu için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

Raporun sunumunun ardından bir panel gerçekleştirildi. TEPAV Direktörü Güven Sak’ın moderatörlüğünü yaptığı panele Ankara Üniversitesi’nden Prof. Gülay Toksöz, ODTÜ’den Prof. Sibel Kalaycıoğlu ve Gazi Üniversitesi’nden Işıl Kurnaz katıldı.

 

2014 İnsani Gelişme Raporu (İngilizce) için tıklayınız.

Raporun Türkçe özeti için tıklayınız.

Türkiye Açıklama Notu için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler