logo tobb logo tobbetu

Eurofound: “Türkiye’de 2003-2012 Döneminde Yaşam Memnuniyeti Arttı” Eurofound tarafından Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi verilerine dayanarak hazırlanan çalışmaya göre, Türkiye’de yaşam memnuniyeti, 10’luk puan skalasında 5,6’dan 6,6’ya yükseldi.
Haber resmi
28/11/2014 - Okunma sayısı: 2409

ANKARA – Dublin merkezli Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirilme Vakfı (European Foundation for Improving Living and Working Conditions - Eurofound) tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2003-2012 döneminde Türkiye’de yaşam memnuniyeti arttı. 10 puan skalasında yaşam memnuniyetini 5,6’dan 6,6’ya çıkaran Türkiye, 7,1 olan AB-28 ortalamasına ilk kez bu kadar yaklaşıyor.

Eurofound tarafından Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi verilerine dayanarak hazırlanan “Yaşam Kalitesi Eğilimleri Türkiye: 2003-2012” başlıklı raporun tanıtım toplantısı TEPAV’da gerçekleştirdi.  Toplantının açılış konuşmalarını, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Virve Vimpari, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur ve TEPAV’dan Sibel Güven yaptı.

Virve Vimpari, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin boyutuna ve Türkiye’nin son dönemde ekonomik büyüme ve gelir anlamında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekerken söz konusu ilerlemenin bunun yaşam koşullarına ve yaşam memnuniyetine yansımalarını inceleyen Eurofound çalışmasının önemini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, önemli bir referans noktası olarak değerlendirdiği raporun özellikle eğitim ve sağlık konusunda birçok göstergede AB’ye yakınsamaya işaret ettiğine dikkat çekti. Batur, Türkiye’nin AB ortalamasının gerisinde kaldığı toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal gerilim hususlarının özellikle üzerinde durulması gerektiğini belirtti. İstihdamda yaşanan gelişmelere de değinen Batur, son 5 yılda istihdamda yaşanan 5 milyonun üzerinde artışın önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Batur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kadın ve genç istihdamının artırılmasına ve eğitimle istihdam arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verirken, Türkiye’nin G20 Başkanlığı süresince Bakanlık’ın dünya ölçeğinde istihdam alanında yürüteceği çalışmaları açıkladı.

Açılış konuşmalarının ardından, Eurofound Baş Araştırmacısı Dr. Tadas Leoncikas ve Avusturya İleri Çalışmalar Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Dr. Michaela Gstrein araştırma bulgularını katılımcılarla paylaştı.  Toplantının tartışma oturumunda Sibel Güven moderatörlüğünde Bahceşehir Üniversitesi’nden Prof. Yılmaz Esmer ve Işık Üniversitesi’nden Dr. Sevinç Rende konuştu.

Prof. Yılmaz Esmer, Türkiye’de insanların makul ölçüde memnun olduğunu, ancak memnuniyetin kriz dönemlerinde ciddi ölçüde azaldığını belirtti. İşsizlik oranındaki artışa, devletin sağlık harcamalarındaki payının azalışına ve araştırmanın kapsamı dışında olan 2012 sonrası dönemde büyüme oranlarındaki düşüşe dikkat çekti. Esmer ayrıca Türkiye’nin son 10 yılda ciddi bir kutuplaşma sürecine girdiğini ve bunun yaşam kalitesi algısını ciddi ölçüde etkilediğini ifade ederken, toplam nüfusu gitgide artan Suriyeli mültecilerin de Türkiye’de yaşam memnuniyeti algısı açısından dikkate alınması gerektiğini söyledi. Dr. Sevinç Rende ise milli gelir arttıkça beklentilerin büyüdüğünü ve kamu hizmetlerinden memnuniyetin azaldığını vurguladı.

Sibel Güven Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşmenin ve kentleşmeyle birlikte gelen hava kirliliği, trafik yoğunluğu gibi şikayetlerin çalışma kapsamında ele alınması gerektiğini ifade etti. Güven, çalışmanın da dikkat çektiği kayıt dışı ekonomi olgusunun son dönemde artan iş kazaları bağlamında değerlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

“Yaşam Kalitesi Eğilimleri Türkiye: 2003-2012” raporu için tıklayınız.

Haberle ilgili dosyalar

EQLS Turkey 2003 2012

Yazdır

« Tüm Haberler