logo tobb logo tobbetu

Jeffrey Anderson: “G20, KOBİ’lerin Finansman Sorununu Çözmekte Önemli Olabilir” IIF Avrupa Birimi Eski Direktörü Anderson, G20 mekanizmasıyla yürütülecek ülkeler arası diyalogun KOBİ’lerin finansman sorununun çözümüne yardımcı olabileceğini söyledi.
Haber resmi
09/01/2015 - Okunma sayısı: 2927

ANKARA – Uluslararası Finans Enstitüsü (The Institute of International Finance - IIF) Avrupa Birimi Eski Başkanı Jeffrey Anderson, Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı süresince KOBİ’lerin finansmana erişiminin önündeki engelleri çözmek için adım atabileceğini söyledi.

 

TEPAV’da 9 Ocak 2014 Cuma günü “Euro Bölgesinde KOBİ’lerin Finansmana Erişimi: Türkiye’nin Farklılıkları Neler?” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TEPAV İstikrar Enstitüsü Direktörü Süreyya Serdengeçti’nin yaptığı toplantıda Uluslararası Finans Enstitüsü (The Institute of International Finance - IIF) Avrupa Birimi Eski Başkanı Jeffrey Anderson konuştu.

Anderson, IIF’nin Bain & Company ile birlikte hazırladığı “Restoring Financing and Growth to Europe’s SMEs” başlıklı rapor hakkında bir sunum yaptı. Anderson, 6 Avrupa ülkesinden (Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz ve İtalya) bankalar, KOBİ’ler ve kamu kurumlarından 150’den fazla temsilciyle yapılan görüşmeler ışığında KOBİ’lerin finansmana erişim durumunu inceleyen raporun sonuçlarını özetledi.

Avrupa’da KOBİ’lere verilen yeni banka kredilerinin Ağustos 2014 itibarıyla kriz öncesi döneme kıyasla %49 düştüğünü belirten Anderson, görüşmelerde daha çok talep yönlü sorunların vurgulandığını, öte yandan banka yöneticilerinin kararlarının özellikle batık kredi oranlarının ve risk maliyetlerinin arttığı bu dönemde KOBİ’ler aleyhine bir arz sorunu doğurduğunu ifade etti.

Andesron KOBİ’lerin finansmana erişimini kısıtlayan dört temel engelden bahsetti:

-          KOBİ’lerin kredi değerliliği ve potansiyeli hakkında bilgiye erişimin maliyetli ve zor olması,

-          KOBİ’lerin ölçek büyütme ve finansal sağlamlığı artırma konusunda yeterince müşevvik sahibi olmaması,

-          Bankaların kredi riski taşıma iştahının kriz önceki döneme göre çok düşük olması ve

-          KOBİ’ler için alternatif finansman yöntemlerinin sınırlı olması.

Türkiye’nin incelenen Avrupa ülkelerine kıyasla durumuna da değinen Anderson, Türkiye’nin çok daha sağlıklı bir büyüme performansı sergilemekte olduğunu, öte yandan son dönemde büyümenin beklenenden düşük gerçekleşmesinin batık kredi oranının artarak bankaların KOBİ’lere kredi verme davranışlarını etkileyebileceğini belirtti. Anderson ayrıca kredi garantisi uygulamalarının KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılmasında önemli rol oynadığının altını çizerek, garanti eksikliğinin Türkiye’deki KOBİ’leri için de önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Kredi Garanti Fonu uygulamasına da değinen Anderson, %50 risk garantisi yerine borç veren tarafları daha fazla teşvik edecek bir uygulama kullanılabileceğini belirtti.

Anderson, “KOBİ’ler Türkiye’nin de öncelikleri arasında. Türkiye’nin G20’deki rolü ve G20 kapsamında yürütülecek ülkeler arası diyalog olasılığı yükselen piyasa ekonomilerinde KOBİ’lerin finansmana erişimi önündeki engelleri ortadan kaldırmada çok önemli olabilir.” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili dosyalar

Jeffrey Anderson

Yazdır

« Tüm Haberler