logo tobb logo tobbetu

TEPAV ve BAKKA Zonguldak’ın Yatırım Ortamını Değerlendirdi Sonuçlar yapılan bir toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı
Haber resmi
10/02/2015 - Okunma sayısı: 2075

ANKARA- TEPAV ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Zonguldak Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülen Zonguldak’ın yatırım ortamını değerlendirilme çalışması tamamlandı. Çalışmanın sonuçları 11 Şubat 2015 tarihinde Zonguldak’ta yapılan bir toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıya Zonguldak Vali Vekili Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını BAKKA Zonguldak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Onur Çağlar yaptı. Çağlar, 4 ay süren çalışmanın detaylarını da salondaki katılımcılara aktardı. 2014 yılının Ekim ve Aralık aylarında yapılan toplantılarla paydaşlara bilgiler aktarıldığını hatırlatan Çağlar, şöyle devam etti:

“Zonguldak Yatırım Destek Ofisi ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde hazırlanan ve diğer illerimize de örnek olma niteliği taşıyan sonuçlarımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 4 ay süren ve Ağustos ayında açılışını Valimiz Ali Kaban’ın başkanlığında yapmış olduğumuz çalışmamızın birinci paydaş toplantısını Ekim ayında, ikinci paydaş toplantısını da Aralık ayında gerçekleştirdik. Ekim ayındaki toplantıda Zonguldak ili hakkında genel bir çerçeve çizdikten sonra ilimizde faaliyet gösteren firmalarımıza uygulanacak ankete temel oluşturacak ilimizin sorunlarını, sosyo-ekonomik açıdan genel durumunu tartıştık. Aralık ayındaki toplantımızda ise saha çalışmasının ön sonuçlarını, ilgili paydaşlarımızla masaya yatırma fırsatına sahip olduk. İki paydaş toplantımıza 100’e yakın kurum ve kuruluştan katılım gerçekleşti. Dünya Bankası tarafından geliştirilen yatırım ortamı değerlendirme metodu uygulanarak ve katılımcılık esasına dayalı olarak hazırlanan bu çalışmanın anket uygulaması kapsamında 10 bin firmadan seçilen örneklem sonucunda 370 firmaya 12 kategoriden yaklaşık 11 sayfadan oluşan yatırım ortamı anketi uygulanmış bulundu. Anket sorularına özellikle Filyos Projesi hayata geçinceye kadar yatırım ortamımızı cazip hale nasıl getiririz tarzında bir takım yeni sorular da ekledik. Bunları da sormuş olduk. Tüm bu sonuçlar değerlendirildi. Ve Zonguldak’taki mevcut yatırımcılarımızın kapasitesini arttırmak, istihdam artıracak yeni yatırımları ilimize çekmek amacıyla gerek özel sektör gerekse de kamu sektörüne yönelik olarak geliştirilen politika önerilerini bu çalışmada ortaya koymuş olduk.”

“Yatırım Ortamına Işık Tutan Bir Çalışma”

TEPAV proje yürütücüsü Bengisu Özenç de yapılan çalışmanın detaylarını aktardı. Özenç, “Yatırım ortamı değerlendirilmesi çalışması, yatırım ortamını hali hazırda bu ortamda faaliyet göstermekte olan firmaların gözünden anlamaya çalışan bir çalışma. Onların algılarını, yatırım ortamına ilişkin sorunlarının yapmakta oldukları işlerine nasıl yansıdığını ve gelecek öngörülerini gösteren bir çalışma. Yatırım ortamındaki sorun alanlarını tespit ederek, iyileştirmek üzere ne gibi çalışmaların yapılabileceğine ışık tutan bir çalışma” diye konuştu.

Çalışma sonunda hazırlanan raporda şu sonuçlara yer verildi:

-       Bu çalışma, Zonguldak ilindeki yatırım ortamını değerlendirmek üzere yapılmış olan anket sonuçlarını değerlendirmektedir. Yatırım ortamı değerlendirmesi Zonguldak ilinde imalat sanayi ve hizmetler sektörlerinde faaliyet göstermekte olan özel sektör firmalarının büyümelerinin önündeki engelleri, kendi tecrübeleri üzerinden ortaya koymaktadır.

-       Zonguldak ilinin rekabet düzeyine katkı sağlayabilecek alanlar maliyet düşürme, iç pazarda büyüme, yatırım için ek finans sağlanması, markalaşma ve nitelikli işgücünün sayısının artırılması olarak öne çıkmaktadır.

-       İldeki mevcut üretim yapısını desteklemek ve üretilen katma değeri geliştirmek üzere bir “Değer Zinciri Analizi” gerçekleştirilmelidir.

-       Nitelikli işgücünü bölgede tutulmasını sağlamak üzere Zonguldak’ın “Yaşanabilir Kent” haline getirilmesi gerekmektedir.

-       Dış pazarlara açılmayı destekleyecek programlar tasarlanmalıdır.

Yazdır

« Tüm Haberler