logo tobb logo tobbetu

Kalkınma Ajanslarının Geleceğini Nasıl Bir Çerçevede Düşünmeliyiz? Değerlendirme Notu / Selçuk Sertesen  
Haber resmi
14/05/2015 - Okunma sayısı: 2474

 

"“Bölgesel kalkınma kuruluşlarının”  dünyada yapısal dönüşümleri de içeren hatırı sayılır bir tarihi bulunmaktadır. Bu tür kuruluşların ilk örnekleri Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanmak, Kuzey Amerika'da 60'lar ve 70'lerdeki sanayisizleşme sorununu çözmek, Doğu Asya'da 80'ler ve 90'larda hızlı kentleşme ve sanayileşmeyi yönetmek, Latin Amerika, Güney Asya, Afrika ve Doğu Avrupa'da ise 2000'lerde ekonomik bütünleşmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu notta, bu kuruluşların günümüze gelene kadar geçirdikleri dönüşümler incelenmiş, bugünün ve geleceğin bölgesel kalkınma kuruluşlarının başarısını belirleyen eğilimler ortaya konulmuş ve Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar göz önünde bulundurularak bölgesel kalkınma politikasının ve kalkınma ajanslarının geleceği için bir düşünce çerçevesi oluşturulmaya çalışılmıştır..."

“Bölgesel kalkınma kuruluşlarının”[1] dünyada yapısal dönüşümleri de içeren hatırı sayılır bir tarihi bulunmaktadır. Bu tür kuruluşların ilk örnekleri Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanmak, Kuzey Amerika'da 60'lar ve 70'lerdeki sanayisizleşme sorununu çözmek, Doğu Asya'da 80'ler ve 90'larda hızlı kentleşme ve sanayileşmeyi yönetmek, Latin Amerika, Güney Asya, Afrika ve Doğu Avrupa'da ise 2000'lerde ekonomik bütünleşmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu notta, bu kuruluşların günümüze gelene kadar geçirdikleri dönüşümler incelenmiş, bugünün ve geleceğin bölgesel kalkınma kuruluşlarının başarısını belirleyen eğilimler ortaya konulmuş ve Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar göz önünde bulundurularak bölgesel kalkınma politikasının ve kalkınma ajanslarının geleceği için bir düşünce çerçevesi oluşturulmaya çalışılmıştır.[1]Dünya’da ülkemizdeki kalkınma ajanslarına benzer kuruluşlar çok farklı örgütsel yapılar şeklinde kurulmaktadır. Bu nedenle yazıda bu kuruluşlardan bahsederken “bölgesel kalkınma kuruluşları” terimi kullanılmaktadır.

Yazdır

« Tüm Haberler