logo tobb logo tobbetu

Datça’nın Geleceği İçin Datça Kalkınma Çalıştayı Düzenlendi Çalıştayda Datça’da turizmi çeşitlendirme gereksinimi vurgulandı.
Haber resmi
16/08/2017 - Okunma sayısı: 7536

TEPAV'ın bölgesel ve yerel kalkınma alanında yürüttüğü çalışmalar Datça’nın gelişim stratejisinin belirlendiği,  Datça Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Datça Kent Konseyi, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve TEPAV'ın işbirliği ile yürütülen “Datça’nın Sosyal ve Ekonomik Durumunun Tespiti, Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritasının Belirlenmesi Projesi” ile devam ediyor.

Çalışmanın ilk aşamasında Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen (http://geka.gov.tr/2921/datcanin-sosyal-ve-ekonomik-durumunun-tespiti-kalkinma-stratejisi-ve-yol-haritasinin-belirlenmesi) Datça'nın yerel ekonomik tarihi; tarım, turizm, sanayi ve ticaret sektörlerinin derinlemesine analizinin; yaşam kalitesi, çevre ve sürdürülebilirlik gibi alanlardaki fırsat ve öncelikleri belirlendi.

İkinci aşamada Datça, dünyanın farklı yerlerindeki benzer ölçekteki kentlerle rekabet gücü yönünden kıyaslandı. Kentte özellikle turizm sektöründe elde edilen gelirin artırılması amacıyla hangi alanların geliştirilmesi gerektiği ortaya koyuldu. Örneğin, Datça’daki restoranların kalite puanları benzer düzeydeki turizm merkezlerine göre yüksek fiyata sahip olduğu, ayrıca yurtdışından gelen turistlerin sadece belli ülkelerden geldiği tespit edildi.

Üçüncü aşamada kentte Şubat 2017’de 27 derinlemesine mülakat yapılarak, farklı kesim ve kişilerin görüş ve önerileri alındı. Kamu, özel sektör, sivil toplum ve diğer vatandaşların yer aldığı görüşmelerde kent gündemine dair öncelikli alanlar değerlendirildi. Ayrıca bu mülakatlarda alınan notlarla “badem”, “turizm”, “inşaat”, “tarım”, “zeytinyağı”, “altyapı”, “hastane” gibi kent gündemini ortaya koyan bir kelime bulutu oluşturulmuş ve hazırlanan mevcut durum analizinde bu alt başlıklara daha geniş yer verildi.

Son olarak 20 Temmuz 2017’de ise yapılan çalışmaların sonuçları Datça'da belediye meclis üyeleri, kent konseyi yürütme kurulu üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) uzmanları, mahalle muhtarları, Datça’da yer alan kamu kurumu temsilcileri, tarım ve turizm sektörü temsilcileri, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir davetli topluluğunun aktif katılımı ile TEPAV moderatörlüğünde interaktif bir yöntem olan müzakereli tercih yönteminin kullanıldığı “Datça Kalkınma Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştayda katılımcılara, bulguların yanı sıra geleceğe dair farklı senaryo ve gelişme eğilimleri de soruldu.

Çalıştayda elde edilen sonuçlardan ilki Datça turizminin kente gelenlere sunduğu olanakların çeşitlendirilmesi gerekliliği oldu. Katılımcıların yaklaşık %80’i turizm sektörünün çeşitlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu anlamda kentin sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra rüzgar sörfü, yürüyüş ve koşu sporlarından da yararlanılmasının bu çeşitlendirme stratejisi açısından önemine vurgu yapıldı. Ayrıca turizmde hedef pazarın Avrupa olduğu anlaşıldı. Katılımcıların yüzde 91’i birinci yüzde 63’ü ise ikinci tercihlerinde Datça’nın Avrupa ülkelerinden turist çekmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

Bir sonraki aşamada bu sonuçlar göz önüne alınarak Datça'nın kendine özgü niteliklerini ve tarihi gelişimini dikkate alan; dünyadaki başarılı örneklerden yararlanan; mevcut kısıtları ve kentin gelişimini etkileyen mevcut yaklaşımları göz ardı etmeyen bir yol haritası ve bu yol haritasının izlenmesi için somut projeler ortaya koyulacaktır.

 

Datça’daki Restoranların Benzer Kent ve Bölgelerle Kıyaslaması

Datça’daki Otellerin Benzer Kent ve Bölgelerle KıyaslamasıKaynak: Foursquare, TEPAV Hesaplamaları

Not: En iyi puana sahip 10 yemek mekanının, ziyaretçilerin memnuniyet derecelerine göre aldıkları puan ortalamaları 10 üzerinden ile fiyat değerlendirmesinden ucuz (1), orta (2), pahalı (3), çok pahalı (4) olacak şekilde 4 üzerinden puan ortalamalarını yansıtmaktadır. Daireler nüfus büyüklüğünü göstermektedir.

Kaynak: Tripadvisor, TEPAV Hesaplamaları

Not: En iyi puana sahip üç yıldızlı beş otelin ziyaretçilerin verdikleri puanlar, mükemmel (5), çok iyi (4), ortalama (3), kötü (2), berbat (1) olacak şekilde 5 üzerinden ortalama değer olarak hesaplanmıştır.

Yazdır

« Tüm Haberler