2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğiyle, kalkınma ajanslarının gelecek vizyonlarına ışık tutmak ve Türkiye’deki bölgesel kalkınma tartışmalarına katkı sağlamak amacıyla, 25–26 Ekim 2007 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Sempozyum, uluslararası ölçekte ün yapmış araştırmacılar, uzmanlar, uygulayıcılar ve Türkiye’de merkezi ve yerel düzeyde konuyla ilgili çalışan kurum, kuruluş ve bireyleri bir araya getirdi. Sempozyumda ele alınan, çok düzlemli yönetişim, teknoloji geliştirme, inovasyon politikaları ve bölgesel politikada Avrupa Birliği’nin etkisi gibi konuların yanı sıra Türkiye’de bölgesel kalkınma alanında gelinen durum ve kalkınma ajanslarının faaliyetleri, özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum temsilcilerinin katımlıyla tartışıldı.

Sempozyum’da sunulan bildirilere erişmek için tıklayınız.

Sempozyum kitabına erişmek için tıklayınız.

 

Sempozyumlar:


 
        
Jetbox CMS