logo tobb logo tobbetu

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi: Fransa Yaklaşımı Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran
Haber resmi
17/07/2019 - Okunma sayısı: 4028

 

Küresel ekonominin gelişmesinde gerçek ivme sağlayan dijital teknoloji beraberinde düzenlenmesi gereken bazı yeni sorunlar da getirmiştir. Bunlar arasında dijital teknoloji firmalarından alınacak “vergi” konusu öne çıkmıştır. Gerçekten konu dijital ortamda faaliyet gösteren firmalara uygulanacak verginin esaslarını düzenleyen ve Fransa Ulusal Meclisinde kabul edilen bir tasarının bu defa Fransa Senatosunda 11 Temmuz 2019 tarihinde kabul edilmesiyle yeni bir aşamaya gelmiştir. Tasarının Cumhurbaşkanı Macron’un onaylamasından sonra yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Böylece dijital teknoloji firmalarının vergilendirilmesi konusunda ilk yasal düzenlemeyi yapan Fransa ön almıştır.

Küresel anlamda vergi düzenlemelerinin genellikle bir asır önce oluşan temeller üzerine inşa edilmiş olmaları bakımından bu alanda önemli bir boşluk oluşmuştu. Firmaların fiziki olarak bulundukları ülkelerde vergilendirilmeleri esastı. Bu anlayış firmanın bir ülkede bir şekilde mevcut olmadan faaliyet yürütmesinin olanaksız olduğu anlayışından kaynaklanmaktaydı.    Dijital teknoloji firmalarının küresel olarak sanal ortamı kullanarak fiziki olarak ülkelerde mevcut olmadan faaliyetlerini yürütmeye başlamaları ile vergi konusundaki yeni kuralların oluşturulması gereği doğmuştur.

 

Değerlendirme notunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler