logo tobb logo tobbetu

COVID-19 Krizinde TEPAV Okuyucusu 10 Mart - 12 Mayıs 2020 döneminde web sitemizdeki trafiği inceledik.
Haber resmi
15/05/2020 - Okunma sayısı: 1365

 

 

TEPAV, veriye dayalı politika analizi gerçekleştirmek ve politika tasarım sürecine katkı sağlamak üzere 2004 yılında faaliyetlerine başladı. TEPAV son 16 yılda ekonomi politikası ve bu politikaları yatay olarak kesen araştırma gündemlerinde, Türkiye’deki fikri tartışmalarının veri içeriğini zenginleştirecek, bu tartışmalara teknik bir çerçeve sunabilecek çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, 2020 yılı itibarı ile dünya gündemini etkileyen COVID-19 salgınının Türkiye ekonomisine etkilerini incelemek için de çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. TEPAV’ın hem akademi hem de iş dünyası ile bağlantıları, bu süreçte görülen ve görülmesi muhtemel etkilerin takibini gerçekleştirmek için bizlere önemli bir imkân seti sunarken, çalışmalarımızı da web sitemizde kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart 2020’den 12 Mayıs 2020’ye kadarki süreçte, birçoğu COVID-19’un ekonomik etkilerine yönelik tespitler gerçekleştirmek ve politika önerileri için tartışmaları başlatmak üzere; 90’dan fazla değerlendirme notu, politika notu, bülten ve blog formatında farklı içeriği www.tepav.org.tr aracılığıyla kamuoyu ile paylaştık. Bu süre zarfında, Google Analytics'ten elde edilen verilere göre, www.tepav.org.tr’nin görüntülenme sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 59 arttı. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kullanıcı sayısı ise yüzde 64 artış gösterdi.

Şekil 1’de ve Şekil 2’de TEPAV kullanıcı sayıları ve sayfa görüntüleme sayılarını, 10 Mart - 12 Mayıs 2020 dönemi için bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak paylaştık. Bu görsellerden de görüleceği üzere, Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar tarafından TEPAV için hazırlanan “COVID-19 Salgınında Türkiye’de Zirve Noktası ve Normalleşme Dönemine Kademeli Geçiş Zamanı Tahminleri” değerlendirme notunun yayınlandığı 20 Nisan’ı takiben en yüksek artışlardan birinin gerçekleştiğini görüyoruz. N. Murat Ersavcı’nın 4 Mayıs’taki “COVID-19 ile Mücadelemiz” başlıklı blog yazısı ve Fatih Özatay ile Güven Sak’ın beraber kaleme aldığı 24 Nisan’da yayımlanan “COVID-19’un Ekonomik Sonuçlarını Yönetebilmek İçin Ne Yapılabilir?” başlıklı politika notu bu sıralamada ilk üçte yer alıyor. Bu gözlemlere ek olarak, özellikle Nisan ayı sonrasında www.tepav.org.tr’deki trafikte geçen seneye kıyasla önemli artışların olduğunu söyleyebiliriz.

Şekil 1 - Bir önceki yılın denk gelen dönemine göre TEPAV sayfa görüntüleme sayısı, 10 Mart - 12 Mayıs 2020

Kaynak: Google Analytics, TEPAV görselleştirmeleri

Şekil 2 - Bir önceki yılın denk gelen dönemine göre TEPAV kullanıcı sayısı, 10 Mart – 12 Mayıs 2020

Kaynak: Google Analytics, TEPAV görselleştirmeleri

10 Mart - 12 Mayıs 2020 döneminde www.tepav.org.tr’yi ziyaret eden kullanıcıların ülkelerine göre dağılımlarını incelendiğimizde, web sitemizin Türkiye başta olmak üzere ABD, Fransa ve Almanya sıralamasını takiben toplamda 133 farklı ülkeden kullanıcı tarafından ziyaret edildiğini görüyoruz. Dünya genelinde ise www.tepav.org.tr’yi en fazla ziyaret eden kullanıcıların bulunduğu ilk 10 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Paris, Bursa, Antalya, Chicago, Konya, Diyarbakır olarak sıralanıyor.

Ayrıca bu dönemde TEPAV kullanıcılarının yüzde 46’sını kadınlar ve yüzde 54’ünü erkekler oluştururken, kullanıcıların yaş dağılımı incelendiğinde ise 25-34 yaş arası kullanıcıların yüzde 32’lik bir payla ilk sırada yer aldığını görüyoruz. 18-24 yaş aralığının payı yüzde 24 ve 35-44 yaş aralığının payı ise yüzde 21 olarak öne çıkıyor.

Genel olarak paylaşılan bu istatistikler, COVID-19 konusundaki analiz ve bilgi ihtiyacının da bir göstergesi olarak okunabilir. Bizler bu süreçte bir düşünce kuruluşu olarak eldeki verileri değerlendirerek bu ihtiyaca cevaben çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ettik. Toplumun her kesiminin web sitemize erişiminin artmış olmasını, bu gayretimize ilişkin önemli bir geri dönüş olarak değerlendiriyoruz.

Şekil 3 - TEPAV kullanıcı sayısının cinsiyet ve yaşa göre dağılımı, %, 10 Mart – 12 Mayıs 2020

Kaynak: Google Analytics, TEPAV görselleştirmeleri


Yazdır

« Tüm Haberler