logo tobb logo tobbetu

Ekim ayında çiftçi sayısı 500 bin seviyesine geriledi, kadın çalışan sayısı en yüksek düzeyi olan 5,1 milyona ulaştı TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 113. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
21/01/2022 - Okunma sayısı: 2505

 

 

SGK Ekim ayı verilerine göre, sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,9 oranında artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,6’sını oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 5,9 (899 bin) artmış ve genel eğilimi belirleyici olmuştur. Esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 4,2 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 6,9 (159 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 11,9 (67 bin) düşüş görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, 2013 yılında 1 milyonun üzerinde olan sigortalı çiftçi sayısı, uzun dönemdir gerileme eğilimindedir ve Ekim 2021 itibarıyla 500 bin seviyesine düşmüştür. Bu dönemde, kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 0,7 ile sınırlıdır.

Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,7’sini oluşturan 3 ana sektörde son altı ayın en düşük istihdam artışları gerçekleşmiştir. Toplam sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27’si imalat, yüzde 15,3’ü toptan ve perakende ticaret ve yüzde 10,4’ü inşaat sektörlerinde istihdam edilmektedir. Yıllık değişimlere bakıldığında, inşaat ve imalatta yüzde 8’in üzerinde artışlar görülmekte beraber söz konusu oranlar yıl içindeki düşük seviyelere işaret etmektedir. Benzer değerlendirme toptan ve perakende ticaret sektörü (yıllık artış yüzde 4,6) için de geçerlidir. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam son bir yılda yüzde 9,1 oranında gerilemiştir.

89 alt sektörün 15’inde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görülmüştür. En çok daralan sektör 116 binlik istihdam kaybı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü olmuştur. Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri (23 bin) ile büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri (18 bin) de istihdamı çalışan sayısı olarak en çok daralan diğer sektörlerdir. Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı bilgi hizmet faaliyetleri sektöründe (yüzde 38,1) gerilemiştir. Bu sektörü yüzde 24,7’lik azalışla hanehalkları tarafından kendi ithalat faaliyetleri sektörü ile yüzde 19,2’lik gerileyen bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörleri takip etmiştir.

Kadın çalışan sayısı geçen yıla ve Eylül ayına göre yükselmiştir. Ekim 2021’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 379 bin, Eylül ayına göre ise 35 bin artmış ve en yüksek düzeyi olan 5,1 milyona ulaşmış; toplam istihdam içindeki payı da yüzde 31,3’e yükselmiştir. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında yıl başından itibaren gözlenen genel artış eğiliminin sonucunda kadın çalışanların toplam istihdamdaki payı COVID-19 salgını öncesi seviyesi olan yüzde 31,3’e Ekim ayı itibarıyla ulaşmıştır.

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler