logo tobb logo tobbetu

Mali Kurala Neden Geçmeliyiz? Değerlendirme Notu / M. Coşkun Cangöz
Haber resmi
03/01/2023 - Okunma sayısı: 3720

 

 

Geçtiğimiz hafta TEPAV tarafından yayımlanan hanehalkı borçluluğuna ilişkin değerlendirme notunda, Türkiye’de hanehalkı borçluluk seviyesinin görece düşük olduğu ancak gelir dağılımına göre incelendiğinde dar gelirlilerin borçlu pozisyonda olduklarına dikkat çekilerek hanehalkı borçluluğunun finansal istikrar açısından önemi vurgulanmaktadır. Benzer şekilde finansal istikrarın bir diğer önemli bileşeni olan devletin borçluluk seviyesi her ne kadar milli gelire oranla görece yüksek olmayan bir seviyede seyrediyor olsa da 2018 yılından başlayarak hızlı bir şekilde artış eğilimi içine girmiştir.

Nitekim TEPAV tarafından Ağustos 2022’de yayımlanan Devletin borcu için dertlenmeli miyiz? başlıklı değerlendirme notunda özetlendiği üzere son beş yıl borçlanma miktarının arttığı, döviz cinsinden iç borçlanmanın yeniden başladığı, değişken faizli borçların stok içindeki payının yükseldiği ve borç portföyünün risk seviyesinin bozulduğu bir dönem olmuştur. Devlet borcunun kalitesindeki bu gerileme borç idaresinde yapılan kurumsal değişikliklerin ve genel olarak kamu maliyesinde disiplinin ve öngörülebilirliğin azalmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Buna ilaveten başta Kamu-Özel İşbirliği projeleri, Kredi Garanti Fonu ve Kur Korumalı Mevduat gibi bütçe dışı mali risklerin de arttığı dikkate alındığında maliye politikası kaynaklı nedenlerle ekonomik ve finansal istikrarın olumsuz etkilenmemesi ve kamu mali yönetiminin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda kurallı kamu mali yönetiminin hayata geçirilmesi finansal istikrarın ve ekonomide sürdürülebilirliğin güvence altına alınması sağlayacaktır.

 

 

Değerlendirme notunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Etiketler:

Yazdır

« Tüm Haberler