logo tobb logo tobbetu

2022 yılında yüksek enflasyon alım gücünü aşındırdı, kadınların kayıtlı istihdam payı arttı TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 126. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
17/02/2023 - Okunma sayısı: 4010

 

 

Kasım ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,5 (1,2 milyon) artmış, aylık olarak ise yüzde 0,2 (56 bin) azalmış ve 23 milyon 672 bin olarak gerçekleşmiştir. Nisan 2021’den bu yana hız kesen istihdam artış eğilimi Ağustos ayında tersine dönmüş ve Ekim ayında yılın en yüksek istihdam artış oranına ulaşılmış, Kasım ayında ise bu seviyeler korunmuştur. Kayıtlı istihdamı esas alan SGK verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 73,2’sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 6,6 (1 milyon 80 bin) artmıştır. Diğer taraftan, esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 2,8 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 5,4 (134 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 2,9 (15 bin) düşüş görülmüştür. Çiftçi sayısında uzun süredir süregelen düşüş eğiliminin Kasım ayında önceki aylara göre daha yavaş seyrettiği, sigortalı ücretli çalışan grubunun en yüksek istihdam artışı gösteren çalışan sınıfı olduğu gözlenmektedir. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 2,9 ile sınırlıdır.

İmalat, ticaret ve inşaat sektörlerinde istihdam artışları devam etmiştir. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,6’sı üç ana sektörde istihdam edilmektedir. Bu sektörler, sırasıyla, imalat (yüzde 26,9), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,3) ve inşaat (yüzde 10,3) sektörleridir. Yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 5,5, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 6,6 artış gözlenirken, inşaat sektöründe geçtiğimiz aylarda yaşanan artış eğilimi yüzde 6,4’le devam etmiştir. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyeti sektörü istihdamında da yüzde 6,9 artış gerçekleşmiştir.

Hizmet sektörleri göreli olarak canlıdır; istihdam artışları diğer sektörlere kıyasla daha hızlıdır. Bu sektörlerden bilgi ve iletişimde yüzde 15,3, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde yüzde 9,1, kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 11,6, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinde yüzde 11,8 yıllık istihdam artışları gerçekleşmiştir. Turizm sektörünün canlılığını koruması nedeniyle turizm ve seyahat ile ilgili hizmet sektörlerindeki olumlu ayrışma devam etmektedir. Diğer taraftan, bu dönemde ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektörü yüzde 25,9 daralmıştır.

Alt sektörlerde perakende ticaret 92 bin ile çalışan sayısı en fazla artış gösteren sektördür. Bu sektörü 72 bin artışla giyim eşyaları imalatı takip etmiştir. Ayrıca, insan sağlığı hizmetleri (68 bin), bina inşaatı (66 bin) ve yiyecek içecek hizmeti faaliyetleri (57 bin) en çok istihdam artışı görülen sektörlerden olmuştur. Diğer taraftan, çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 60,9 ile ev içi çalışanların faaliyetleri sektörü olmuştur. Bu sektörü yüzde 25,5 artışla seyahat acentesi ve turizm operatörlüğü, rezervasyon hizmetleri, yüzde 22,9 artışla sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı, yüzde 21,5 artışla bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörü takip etmiştir.

2022 yılında hızla artan enflasyonun alım gücünü aşındırdığı ve geçim sorununun derinleşmesiyle daha fazla kadının kayıtlı işgücüne dâhil olduğu görülmektedir. Reel kazançların geçen yılın aynı ayına göre değişimlerine bakıldığında, 2022 yılında enflasyonun artmasıyla alım gücünün önemli oranda gerilediği, eşzamanlı olarak kayıtlı kadın istihdamındaki artışların hızlandığı ve toplam istihdam içindeki payının da yükseldiği görülmektedir. Diğer taraftan, kadınların kayıt dışı istihdamı ile kayıtlı istihdam payları ters yönde hareket ettiği; yaz aylarında artış şeklinde gerçekleşen mevsimsel etkiler dışlandığında, kadın istihdamında kayıt dışılık oranının ana eğiliminin aşağı yönlü olduğu görülmektedir.

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler