logo tobb logo tobbetu

2024 Bütçesi: Mart kapıdan baktırır… Değerlendirme Notu / M. Coşkun Cangöz
Haber resmi
25/12/2023 - Okunma sayısı: 2472

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonunda 24 Kasım 2023’te kabul edilen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 11 Aralık 2023’te TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. 2024 mali yılında tahsil edilmesi öngörülen gelirler ve yapılması planlanan harcamalar için hükümeti yetkilendiren bütçe kanunu, bir anlamda yurttaşlara ait olan bütçe hakkının yurttaşları temsil eden milletvekilleri aracılığıyla bir yıllığına ve belirli bir yasal çerçeve içinde hükümete kullandırılması niteliğindedir. Öte yandan, bütçenin devletin ekonomik hedef ve görevlerine uygun bir şekilde oluşturulması beklenir. Literatürde genel kabul gören bu hedefler; ekonomik istikrarın sağlanması, kaynakların etkin kullanımı ve gelir dağılımının adaletli olmasıdır. Söz konusu hedeflere ulaşılması için temel araçlardan birisi olan bütçe, ilgili mali yılda devlet tarafından sağlanacak mal ve hizmetlerin neler olduğu bilgisinin yanı sıra bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynakların kimden ve ne miktarda tahsil edileceğini de içerir. Bu bağlamda bütçe, devletin gelir ve giderlerinin bir tahmini olmakla beraber kamunun ekonomi içindeki büyüklüğü ve başta ekonomik istikrarın sağlanması olmak üzere görevleri dikkate alındığında piyasalar, şirketler ve hane halkları için de gelecek bir yıla ilişkin ekonomik faaliyetlerin planlanması bakımından önemli bir politika dokümanı ve veri kaynağı niteliğindedir.

Mart 2024’te yerel seçimlerin yapılacağı da dikkate alındığında enflasyon görünümünün iyileşmesinde, döviz kurunda istikrarın sağlanmasında ve ekonomik büyümenin desteklenmesinde kamu maliyesinin ne kadar etkili olacağı sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu kapsamda 2024–2026 dönemine ilişkin OVP ve 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe teklifi, devletin izleyeceği mali politikaların genişlemeci mi yoksa daraltıcı mı olacağı, hangi ekonomik faaliyet ve programların öncelikli olduğu ve bütçe finansmanının ne şekilde sağlanacağı konularında değerlendirme yapabilmek için gerekli ipuçlarını vermektedir.

 

 

Değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazdır

« Tüm Haberler