logo tobb logo tobbetu

TEPAV/SAK:"Demokratik Açılım Bölgesel Kalkınma Sorunsalı İçinde Değerlendirilmeli" 4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Ankara’da yapıldı
21/11/2009 - Okunma sayısı: 3403 ANKARA- TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, demokratik açılımın doğrudan bölgesel kalkınma sorunsalı içinde değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

TEPAV ve ODTÜ Sosyal Politika Programı işbirliği ile düzenlenen 4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu 19-20 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Konferans'ın açılışında bir konuşma yapan TEPAV Direktörü Prof. Dr. Sak, kalkınma konferansının geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Dördüncüsünü yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi. Sak, bu yılki temanın sosyal politikanın yönetişimi olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz döneme son derece uygun bir tema bu. Birincisi, küresel kriz ile birlikte sosyal politikaların ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. İkincisi, Hükümetimiz son günlerde bir dizi açılım içinde. Demokratik açılım doğrudan bölgesel kalkınma sorunsalı içinde değerlendirilmeli. Tecrübemiz var. Kalkınmayı merkezden yapamadık. Ülkenin her yanında simetrik bir değişimi gerçekleştiremedik. Kalkınma süreci bir özgürleşme süreci ise ülkenin her yanını aynı anda çağdaşlaştırıp, özgürleştiremedik. Şimdi önümüzdeki mesele galiba biraz da bu."

Demokratik açılım sürecinin başlangıcının siyasal olmak durumunda olduğunu ifade eden Sak, "Başlangıçta bir duruş gerekmektedir. Ancak sürecin devamında, daha serinkanlı, daha teknik bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekir. Bu çerçevede önem taşıyan kamu idaresi reformu yalnızca demokratik açılım için değil Türkiye'nin bütününde gereklidir. Yerel avantajları, küresel rekabet sürecinde kullanmak için önemlidir" dedi.

Toplantını açılışında konuşan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz da bir taraftan bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, diğer bir taraftan ise bölgesel rekabet edebilirlik kavramlarının gündemde olduğu bu son dönemde bölgesel ve yerel düzeyde koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının önemini ön plana çıkardı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau ise, Dünya Kalkınma Raporu'na atıfta bulunarak sosyal politikaların özellikle geri kalmış bölgelerdeki yoksulluğu gidermede ve dengeli büyümeyi sağlamadaki önemine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından ana konuşmacı Peter Utting, sosyal politikanın ekonomi politikalarının bir aracı olarak değil de dönüştürücü bir politika alanı olarak geliştirilmesinin önündeki engelleri dile getiren bir sunum yaptı.

İlk oturumda İlhan Tekeli, sosyal sermaye kavramının yeniden tanımlanmasının bölgesel kalkınma alanına getireceği yeni açılımlar üzerine kuramsal bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Marnia Lazreg, ekonomik kalkınma ve sosyal politika alanları arası ilişkileri ve sosyal politikanın bir siyasi kontrol aracı olarak nasıl kullanılabileceğini dinleyicilerle paylaştı. Bu oturumun son konuşmacısı Mark Ronald Thomas ise Türkiye'deki eşitsizlik meselesinin detayları ile ilgili Dünya Bankası analizlerini sundu.

Sosyal politika alanındaki kurumsal yapıların ve yönetim süreçlerinin tartışmaya açıldığı ikinci oturumda Ulrika Richardson Golinski uluslararası deneyimler ışığında sosyal politika alanında ne gibi kurumsal yapılara ve yönetim süreçlerine gereksinim duyulduğuna, Sibel Kalaycıoğlu GAP projesinden edinilen deneyimler ışığında sosyal kalkınmada kurumların rolüne, Ergüder Can İzmir Kalkınma Ajansı'nın deneyiminden yola çıkarak kalkınma ajanslarının sosyal kalkınmadaki rolüne ve son olarak İlyas Çelikoğlu ise SODES uygulamasına ilişkin sunumlar yaptılar.

İlk günün son oturumunda ise sivil toplum örgütlerinin sosyal kalkınmadaki rolüne ilişkin görüşler izleyicilere sunuldu. Şerif Camcı Diyarbakır'da ihtiyaç analizine dayalı sosyal hizmet sunumu geliştirme adına yaşanan gelişmeleri aktardı. Ardından Nevin Şenol kadın örgütlerinin yerelde politika oluşturma kapasitesine katkılarını ve kamu-sivil toplum işbirliklerine ilişkin bir sunum yaptı. Son olarak Nurcan Baysal sosyal kalkınmada sivil toplum örgütlerinin kısıtlarını ortaya koyan bir konuşma gerçekleştirdi.

İkinci gün Politika Geliştirme ve Uygulama Araçları başlıklı oturum ile başladı. İlk konuşmacı olan Seyhan Aydınlıgil insani kalkınma yaklaşımının kalkınma politikası üzerinde ne gibi bir değişiklik yaratabileceği üzerinde durdu. Ardından Gerbrand van Bork Hollanda deneyiminden yola çıkarak sosyal etki değerlendirmelerinin kullanım alanlarını dinleyicilere aktardı. Hasan Canpolat sosyal hizmet sunumu alanında yerel düzeyde yaşanan koordinasyon sorunlarını ve çözüm önerilerini izleyicilere sundu. Son olarak Aziz Yıldırım, ortak veri tabanı oluşturmanın ve kurumlar arası iletişimin önemine vurgu yaptı.

Koordinasyon mekanizmaları oturumunda TEPAV Yönetişim Politikaları Analisti Emre Koyuncu politika oluşturma alanında yerel düzeyde yaşanan koordinasyon sorunlarına, TEPAV Araştırmacısı Ülker Şener kadın politikası alanının yerelden merkeze kadar tüm boyutlarına ve yaşanan koordinasyon sorunlarına, Selçuk Sertesen ise uluslararası örnekler ışığında yerel ve merkez arası önceliklerin nasıl uyumlaştırılabileceğine ilişkin sunumlar gerçekleştirdiler.

Genel değerlendirme panelinde Ahmet Yaman ve Yılmaz Tuna Devlet Planlama Teşkilatı'nın bölgesel kalkınma ve sosyal politika alanına yaklaşımı ve son dönemdeki çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaptılar.

Akademisyen ve uygulayıcılar bir araya geldi

Sosyal kalkınmanın yönetişimi teması ile düzenlenen sempozyum akademisyen ve uygulayıcıları bir araya getirerek konunun çeşitli boyutları ile ele alınmasını sağladı.

Sosyal kalkınmanın yönetişimi temasının kuramsal, uygulamaya ve politika geliştirmeye dönük boyutunun ele alındığı Sempozyum, açılış konuşmalarını takip eden ve iki güne yayılan beş oturum, tartışmalar ve genel değerlendirme panelinden oluştu.

Yazdır

« Tüm Haberler