logo tobb logo tobbetu

TEPAV: "SGK Nedeniyle Revize Bütçe De Tutmayabilir" TEPAV bu riskin önüne geçilebilmek için 2009 yılı içinde ödeneği aşan bazı yükümlülüklerin 2010 yılına aktarılması yoluna gidilebileceği konusunda uyardı
11/01/2010 - Okunma sayısı: 3290 ANKARA - TEPAV bütçede SGK ödeneklerini aşan düzeyde bir harcama baskısı ile karşılaşıldığını açıklayarak, "Böyle bir durumda revize edilen bütçe açığının da aşılmasına yol açacak en önemli risk alanı SGK'ya yapılacak transferler olarak görülmektedir. Bu riskin önüne geçilmesinde devlet muhasebesinde kullanılacak bazı hesapların çalışması suretiyle 2009 yılı içinde ödeneği aşan bazı yükümlülüklerin 2010 yılına aktarılması yoluna gidilebileceği gözden uzak tutulmamalıdır" dedi.

TEPAV İstikrar Enstitüsü tarafından hazırlanan Mali İzleme Raporu-2009 Yılı Ekim-Kasım Ayları Bütçe Sonuçları açıklandı. Rapor'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 'na yapılan toplam transferlerin % 57,6 düzeyinde arttığı ve orijinal bütçeye göre gerçekleşme oranının % 107'ye yükseldiğine dikkat çekildi. "Gerek bu yıl içinde çıkardığımız mali izleme raporlarında gerekse 2010 yılı bütçe değerlendirme raporunda SGK dengesindeki gelişmelerin dikkatlice izlenmesi gerektiğinin altı çizilmişti" denilen Rapor'a şöyle devam edildi:

"SGK dengesindeki bozulmanın yapısal nedenleri yanında, yaşanan küresel krizin etkisi ile dönemsel nedenleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda yeni SGK düzenlemelerinin mali etkilerinin iyi hesaplanmamış olması (aslında 5018 sayılı Kanun'un 14 üncü Maddesi'ne de aykırı olarak hiç açıklanmış hesap olmaması), sağlık harcamalarında yapısal nitelikli sorunlara çözüm oluşturma konusunda ortaya somut çalışmalar konmaması ve dönemsel olarak krizin etkisi ile prim tahsilatındaki düşme bu mali sonuca neden olmuştur. Bununla birlikte, sorunun ana kaynağının kriz koşullarından ziyade başta sağlık ve özellikle ilaç olmak üzere pek de fazla görülmek istenmeyen yapısal sorunlardan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Nitekim, prim gelirleri tahsilatı, kayıtlı kişi sayısındaki azalışa rağmen % 8,4 oranında artmıştır. Buna karşılık, sağlık harcamalarındaki artış ise % 14'ler düzeyindedir."

Standart dışı uygulamalara dikkat

TEPAV'ın Raporu'nda bütçede SGK ödeneklerini aşan düzeyde bir harcama baskısı ile karşılaşıldığına dikkat çekilerek, böyle bir durumda revize edilen bütçe açığının da aşılmasına yol açacak en önemli risk alanının SGK'ya yapılacak transferler olarak görüldüğü ifade edildi. Rapor'a şöyle devam edildi:

"Bu riskin önüne geçilmesinde devlet muhasebesinde kullanılacak bazı hesapların çalışması (323 no.lu Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı gibi) suretiyle 2009 yılı içinde ödeneği aşan bazı yükümlülüklerin 2010 yılına aktarılması yoluna gidilebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu şekilde ortaya çıkması muhtemel bütçe dışı yükümlülük yaratmaya yönelik yarı mali işlemler ve harcama raporlamasındaki standart dışı uygulamalar hem bu yılın hem de gelecek yılın ödenek kayıt ve hesaplarının daha yakından izlenmesini gerekli kılmaktadır."

Yazdır

« Tüm Haberler