logo tobb logo tobbetu

TEPAV/Sak: "Türkiye'nin Yeni Bir Büyüme Hikayesine İhtiyacı Var" TEPAV ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Küresel Ekonomik Beklentiler 2010 - Kriz, Finans, Büyüme" konulu panel Ankara’da yapıldı
01/02/2010 - Okunma sayısı: 2410

ANKARA- TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Türkiye'nin büyüme oranını yükseltmesi gerektiğini, bunun için de yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

TEPAV ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Küresel Ekonomik Beklentiler 2010 - Kriz, Finans, Büyüme" konulu panel Ankara'da yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TEPAV Direktörü Güven Sak, Türkiye'nin büyüme oranını yüzde 4'ler düzeyinden yüzde 6-7'ler düzeyine taşımasının bir zorunluluk olduğunu söyledi. Bunun için yeni bir büyüme hikayesinin oluşturulması gereğine değinen Sak, bu çerçevede olmazsa olmaz koşulun mali disiplin olduğunu belirtti. Sak, aynı çerçevede, kurumsal altyapının yenilikçi bir ekonomi için ne kadar elverişli olduğunun sorgulanması gerektiğini belirterek, Türkiye'de ekonomik büyüme performansı artırmak için üzerine rol düşen çok sayıdaki kurumun bu sürecin bir parçası haline gelmesi gerektiğini kaydetti. Kurumların ortak hedefler için çalıştıklarının farkında olması gerektiğini belirten Sak, "Orta vadeli hikaye demek, çok sayıda farklı kurumlardaki uzmanların, daire başkanlarının ortak hedef için çalıştıklarının farkında olmasıdır" dedi.

Türkiye'nin artık nasıl büyüyeceği ve rekabet gücünü nasıl koruyabileceğine ilişkin gündeme geri dönmesi gerektiğini vurgulayan Sak, özel sektörün politika tasarım sürecine aktif olarak katılması gerektiğini kaydetti. Sak, "önümüzdeki dönemde yeni TEPAV'lar olmalıdır" dedi.

Sak, Türkiye'nin bir önceki yıla göre daha iyimser bir tablo gösterdiğini ifade ederek, gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ekonominin bir an önce düzelebileceği bir ortamda olmadığını aksine ülkelerin ayrışma döneminde olunduğunu kaydetti. Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olmasının geçişi yavaşlatan bir faktör olduğunu belirten Sak, "Türkiye'nin büyük bir ekonomi olması, ihtiyaçlarının yayılmış olması Türkiye'nin teknolojik gelişmelere sıçramasının önünde engel oluşturmaktadır" dedi. Yenilikçi bir ekonomiye geçişin önünü tıkayan piyasa aksaklıklarının, etkin ve yaratıcı biçimde tasarlanmış bir kamu müdahalesi çerçevesi gerektirdiğini belirten Sak, ikinci nesil reformların bu kapsamda acilen ele alınması gerektiğini vurguladı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau da konuşmasında, Türkiye'nin geçen yıl, küresel ekonomik krizden reel ekonomi anlamında en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydederek, finans sektörü açısından ise birçok ülkeden iyi durumda bulunduğunu söyledi.

Zachau, önümüzdeki sürece ilişkin makroekonomik politika öncelikleri hakkında görüşlerini aktarırken de, Türkiye'nin demografik yapısı ve nüfus artışı göz önüne alındığında, işsizliğin yapısal bir sorun oluşturduğunu belirterek, işsizlik rakamlarında son dönem düşüş başladığını ancak "bunun bir miktar yavaş olmaya devam edeceğini" düşündüklerini söyledi.

Türkiye'nin bugün ne durumda olduğuna bakıldığında, ülkenin, geçen yıl birçok kimsenin düşünemeyeceği kadar iyi bir konuma sahip olduğunu dile getiren Zachau, "büyük ihtimalle", 2010 yılının 2009'dan çok daha olumlu geçeceğini söyledi.

Zachau, Bankanın, Türkiye'nin 2010 yılı büyümesi için resmi projeksiyonunun yüzde 3,5 olduğunu, güncel tahminin ise büyümenin yüzde 4-4,5 dolayında gerçekleşebileceği yönünde bulunduğu ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch ve Moody's'in Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine dikkati çeken Zachau, "Bunlar, Türkiye'nin 2 milyar dolarlık eurobond ihracatı gerçekleştirdiği bir dönemde oldu. Dolayısıyla makroekonomik politikalar, dış riskler ve ortam açısından baktığınızda gerek dünya ve gerek dünya piyasaları, Türkiye'deki makroekonomik yönetimin başarılarını takdir ediyor. Elbette bu yıl ve önümüzdeki yıllardaki zorluklar da varlıklarını korumaya devam ediyorlar" dedi.

Toplantının panel bölümünde ise Dünya Bankası Kalkınma Ekonomisi Grubu Müdürü Andrew Burns ile Dünya Bankası Kalkınma Ekonomisi Grubu Kıdemli Ekonomisti Dilek Aykut birer sunum yaptılar.

Yazdır

« Tüm Haberler