logo tobb logo tobbetu

TEPAV: "Bütçe Açığı Beklentilerin Üzerine Çıkabilir” Mali İzleme Raporu - Mart 2012 Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları yayımlandı.
Haber resmi
25/05/2012 - Okunma sayısı: 3896

ANKARA - TEPAV ekonomideki göreli yavaşlama halinin beklentilerin ötesinde hız kazanmasının, ilave önlemler alınmazsa bütçe açığının beklentilerin üzerine çıkmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

TEPAV İstikrar Enstitüsü tarafında hazırlanan “Mali İzleme Raporu - Mart 2012 Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları” yayımlandı. Merkezi yönetim bütçesinin, 2012 mali yılı Ocak-Mart dönemi sonunda, 77,4 milyar TL gelir ve 83,5 milyar TL harcama gerçekleşmesi ile 6,4 milyar TL düzeyinde açık verdiği hatırlatılan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Genel olarak bakıldığında, yılın ilk üç ayı için harcama kanadında artış hızının gelirlerdeki artış hızının üzerine çıktığı, bunda hem faiz hem de faiz dışı giderlerin katkısının söz konusu olduğu,

Gelir kanadındaki görece düşük performansın hem ekonomideki daralmadan, hem de 6111 sayılı Yeniden Yapılandırma Yasası tahsilâtlarındaki yavaşlamadan etkilenmiş olabileceği,

Ekonomideki göreli yavaşlama sonucunda, büyümenin bu yıla ait % 4’lük tahminin altında gerçekleşme riskinin dahilde ve ithalde alınan dolaylı vergi tahsilâtının performansını olumsuz etkileme riskinin bulunduğu;

Sonuç olarak; önümüzdeki dönemde harcamaların, ilave tedbirler alınmaz ise, artış eğilimi sürerken, gelir performansında yılın ilk ayında görülen nisbi zayıflığın devamı ve bunun ekonomideki göreli yavaşlama halinin beklentilerin ötesinde hız kazanması halinde daha da olumsuz hale dönüşebileceği ve bu durumun da bütçe açığının beklentilerin üzerine çıkması gibi bir potansiyel taşıdığı konusunda bazı ön bulguların sözkonusu olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim, yetkililerin kamuoyuna yansıyan beyanları da benzer bir eğilime işaret etmektedir.”

Yazdır

« Tüm Haberler