logo tobb logo tobbetu

Türkiye Kentlerinin Rekabetçilik Unsurları Tartışıldı TEPAV’ın Dünya Bankası ile yürüttüğü “Kentleşme Analizi Projesi”nde ilk bulguların tartışılmasına yeni konularda devam ediliyor.
Haber resmi
14/06/2012 - Okunma sayısı: 1937

ANKARA - Dünya Bankası ile TEPAV işbirliğinde sürdürülen “Kentleşme Analizi (Urbanization Review) Projesi” kapsamında "Mekansal gelişme ve kentlerin rekabet edebilirliği" ile "Kentsel ulaşım" konu başlıklarının tartışıldığı ikinci çalışma toplantısı, 14 Haziran 2012 Perşembe günü gerçekleştirildi.

TOBB-ETÜ Sosyal Tesisler’de düzenlenen çalıştayın mekânsal gelişme ile kentlerin rekabet güçlerine ilişkin ilk bulguların ele alındığı sabah oturumu, Dünya Bankası'ndan Hyoung Gun Wang'ın sunumuyla başladı. Bu oturumda ekonomik büyümenin belli kentsel odaklarda yığılmalara neden olduğu ve kentlerarası eşitsizlikleri doğurduğu tespiti yapıldı. Ardından Türkiye'deki kentlerin bazılarının sanayi, bazılarının ise hizmetler sektöründe uzmanlaştığı, dolayısıyla homojen olmayan bir ekonomik coğrafyadan bahsedilebileceği ifade edildi.

Ardından kentlerin rekabetçiliği açısından hangi unsurların analiz edilmesi gerektiği tartışıldı. Kentlerin ne kadar göç çektiği, iş imkanı yaratıp ihracat yaptığı ve bu ihracatın ne kadar teknoloji yoğun olduğu gibi göstergeler ile bu göstergeler açısından Türkiye kentlerindeki durum değerlendirildi. Bu çerçevede ise çeşitlenmiş kentsel yapıya sahip olan Türkiye'de yerelleşme ve yerelde kapasite artırımının önemi, İstanbul'un küresel rekabet alanındaki rolü ve bu kentin verimliliğini arttırmanın gerekliliği, İstanbul dışındaki sanayi odaklarının erişilebilirliğinin arttırılmasının önemi, geri kalmış bölgelerde kamu sektörünün etkin rol oynamasının gerekliliği ve ekonomik etkinliğin yanı sıra sosyal göstergelerde de eşitlik hedeflemenin önemi gibi noktalar üzerinde duruldu.

Özel araç sahipliğiyle kentin büyümesi ilişkili

Toplantının öğleden sonraki ikinci oturumunda ise kentsel ulaşım konusuna odaklandı. Dünya Bankası'ndan Jen Jung Eun Oh tarafından yapılan sunumda ilk olarak Türkiye'de özel araç sahipliğinin giderek arttığı, bu durumun da kentlerin yayılarak büyümesini teşvik ettiği tespitinde bulunuldu. Bu çerçevede trafik, otopark, toplu taşıma ve çevre konularının birbirleri ile ilişkili bir şekilde yönetilmesinin önemi vurgulandı. Ardından kent düzeyinde ulaşım planlaması, yönetimi ve hizmet sunumuna yönelik ilkeler ile Türkiye kentlerine ilişkin temel tespitler sunuldu. Son olarak da sürdürülebilir uzun dönemli kentsel ulaşım politikaları geliştirmek için ulusal düzeyde ortaya konulması gereken politika ilkeleri ele alındı. Toplantı katılımcıların önerilerinin alınması ile sona erdi.

Proje kapsamında Eylül ayında düzenlenecek bir toplantıyla da "Kentlerin finansmanı" ve "Arazi kullanımı ve konut üretimi/piyasası" konuları tartışılacak.

Yazdır

« Tüm Haberler