logo tobb logo tobbetu

“Merih Celasun’a Saygı Günü”nün İkincisi Yapılıyor Profesör Daron Acemoğlu’nun anma dersi vereceği etkinlikte, bu yıl ilk kez “Merih Celasun Ödülü” de sahiplerini buluyor.
Haber resmi
20/06/2012 - Okunma sayısı: 2094

 

ANKARA - TEPAV, ekonomi politikasında bilimsel düşünceyi temel alarak yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin yaşadığı yapısal problemlere çok önemli çözümler getiren Prof. Dr. Merih Celasun için anma günü düzenliyor. İlki 2010 yılında yapılan "Merih Celasun'a Saygı Günü"nün ikincisi, Merih Hoca’nın, aralarında akademik camianın öne çıkan isimlerinin de bulunduğu öğrenci ve dostlarının katılımıyla 20 Haziran 2012 Çarşamba günü gerçekleştiriliyor.

TEPAV’da düzenlenen etkinlik kapsamında her defasında dünyanın önde gelen akademisyenlerinden biri tarafından verilecek “Merih Celasun’u Anma Dersi” ile “Merih Celasun’u Anma Konuşmaları” ve “Merih Celasun Ödülü Töreni” yer alıyor.

Acemoğlu’ndan anma dersi: “Bazı Milletler Neden Başarısız Olur?"

Türkiye ekonomisinin önemli bir probleminin ele alınması amaçlanan anma derslerinin ilki, 2010 yılında yapılan saygı gününde, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dani Rodrik tarafından verildi. Rodrik, Türkiye’nin yapısal dönüşümü ve iktisadi kalkınması konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Bugün yapılacak ikinci etkinlikte ise anma dersinin konuğu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’nden Prof. Daron Acemoğlu olacak. Acemoğlu, toplantıda son kitabı ile aynı adı taşıyan "Bazı Milletler Neden Başarısız Olur?" başlıklı bir sunum yapacak.

Bu yıldan itibaren MC Ödülü verilecek

Etkinlik çerçevesinde bir de “Merih Celasun Ödülü” verilmesi kararlaştırıldı. 2011 yılından başlamak üzere her yıl verilecek ödül ile Türkiye ekonomisi üzerine yapılacak akademik çalışmaları destelemek ve bu çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşabilmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde “Türkiye’nin büyüme sorunsalı” konusu etrafında düzenlenen yarışma ile “2011 Merih Celasun Ödülü”nün kazananları Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Sumru Altuğ, Dr. Hasan Ersel, Prof. Dr. Ziya Öniş, Prof. Dr. Şevket Pamuk ve Prof. Dr. Dani Rodrik’ten oluşan jüri tarafından belirlenerek kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu yıl ilk kez verilen "Merih Celasun Ödülü", "Türkiye'de Tarım Sektöründe Verimlilik ve Büyüme" başlıklı çalışmalarıyla Güney California Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe İmrohoroğlu ve Prof. Dr. Selahattin İmrohoroğlu ile Merkez Bankası'ndan Dr. Murat Üngör'ün olacak. TEPAV Merih Celasun Ödülü jürisi, Celasun Ailesi Özel Ödülü'nün de aynı çalışmaya verilmesine karar verdi. Bu kapsamda "Merih Celasun'a Saygı Günü"nde bir ödül töreni düzenleniyor.

Söz konusu çalışma, "Türkiye'de kişi başı milli gelirin Yunanistan, Portekiz ve İspanya'daki kişi başı milli gelire oranının 1960 yılında %73'ten 1977 yılında %50 düzeyine düştüğü ve son yıllara kadar da bu düzeyde kaldığı" tespitinden yola çıkarak, kişi başına gelir düzeyinde yaşanan göreli gerilemenin altında yatan sebepleri araştırıyor. Yazarlar, bu durumun ortaya çıkmasına yol açan belirli politikaların veya yapısal özelliklerin rolünün ayrıştırılıp ayrıştırılamayacağını inceliyor. Bu çalışmada, Türkiye’nin büyüme tecrübesi çok sektörlü bir modelle incelenirken, ülkenin yakınsama performansındaki problemlerin altında yatan temel unsurun tarım sektöründe verimlilik artışlarının zayıf olması olduğu bulundu. Araştırma sonucunda, Türk tarım sektöründe verimlilik artışlarının düşük olmasının nedenlerini anlamak için tarım sektörü aleyhine uygulanan politikaların dikkatle incelenmesi gerektiğine dair bulgular elde edildi.

Çalışma, ithal ikamesi ve fazla değerli döviz kuru gibi dolaylı faktörlerin Türkiye’de tarım sektörünü kötü etkileyerek ara malların etkin kullanımını olumsuz etkilediğini ve dolayısıyla tarım sektöründe verimliliği düşürdüğünü ortaya koyan ön bulguları gösteriyor.

Ödüllü çalışma panelde sunulacak

Ödül töreninin ardından 21 Haziran 2012 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan bir panelle de kazanan çalışma, detayları ile kamuoyuyla paylaşılacak ve katılımcılarla tartışılacak.

Haberle ilgili dosyalar

DAVETIYE MC GUNU

DAVETIYE PANEL

Yazdır

« Tüm Haberler