logo tobb logo tobbetu

İzmir’de Girişimciliği Destekleyecek Projeler İçin Öneriler Toplandı TEPAV ile İZKA’nın düzenlediği çalıştayda yapılan tartışmalar, durum analizi ile somut projelere dönüşecek.
Haber resmi
11/07/2012 - Okunma sayısı: 1919

ANKARA - TEPAV’ın girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı yapmak amacıyla yerelde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’yla sürdürdüğü çalışmalarda ihtiyaçlar belirlendi. Girişimcilerden kamu kesimine, akademiden medya ve sivil topluma farklı paydaşların katılımıyla 11 Temmuz 2012 Çarşamba günü düzenlenen çalıştayda, öne çıkan önerilerden biri “Girişimcilik Platformu ve Veritabanı” kurulması oldu.

“İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi'nin Geliştirilmesi ve Politika Önerileri” başlığıyla Ege Bölgesi Sanayi Odası Telat Muşkara Toplantı Salonu’nda yapılan çalıştayın açılışında TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Ussal Şahbaz, İZKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Sibel Ersin ve Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı Bülent Akgerman birer konuşma yaptı.

Uygulanabilecek projeler Eylül’de ortaya konacak

Başta Küresel Girişimcilik Programı (Global Entrepreneurship Program/GEP) - Türkiye olmak üzere TEPAV’ın bu alanda sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Şahbaz, program kapsamında geçen ay İstanbul'da ağırladıkları 15 melek yatırımcının kendi belirledikleri 32 fikir sahibiyle başladıkları temasların halen sürdüğünü söyledi. Şahbaz, benzer etkinliklerin, yerelde çalışmaya ilk başladıkları İzmir’de İZKA ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Hızlı büyüyen şirketlere odaklanırken bir yandan da potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesinin önemi üzerinde duran Şahbaz, İzmir için uygulanabilecek projeleri Eylül ayında ortaya koymayı planladıklarını ekledi.

Öncelikler konusunda ortak hareket edilecek

İZKA Birim Başkanı Sibel Ersin ise, rekabet ve çevre gibi alanların stratejik öncelikleri olduğunu belirtirken, bu konularda TEPAV ile işbirliği yapacaklarını kaydetti. Ersin, “Yerelde ekosistemin geliştirilmesi için çalışmalar yaparak, hem istihdamı desteklemek hem de yeni yatırımların ve destekçilerin gelmesini amaçlıyoruz. (Projede) Hazırlanacak strateji belgesi de İzmir'in girişimcilikteki önceliklerini belirleyecek. Hazırlanan plan tüm özel sektör ve kamu kurumlarına ile sivil toplum kuruluşlarına gönderilerek birlikte hareket edilmesi sağlanacak” dedi.

Girişimcilik çalışmalarına ilişkin bölgesel yaklaşımların her zaman daha başarılı olacağına inandığını söyleyen ESİAD Başkanı Bülent Akgerman da konuşmasında, yatırım yapmak isteyenlerle ilginç fikirleri olanların bir türlü biraraya gelemediğini vurguladı ve şöyle devam etti: “Buluşamama konusu teşviklerde de sürüyor. Çok büyük firmalar teşviklerden yararlanırken KOBİ'ler arada kayboluyor.”

ESİAD olarak 10 yıldır Girişimcilik Haftası düzenlediklerini ve İzmir'de oluşturulacak benzeri platformlara destek vermeye hazır olduklarını belirten Akgerman, melek yatırımcı kavramı İzmir'de daha çok yeni olsa da kentte melek yatırımcı olduğunu bilmeden birçok fikre destek veren insanlar olduğuna işaret etti.

Açılışın ardından İzmir’de faaliyet gösteren kamu kurumları, girişimciler, yatırımcılar, yerel medya, üniversiteler, kuluçka merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle birlikte ilde girişimciliğin önündeki engeller ile çözüm önerileri ele alındı.

Öne çıkan öneriler neler oldu?

Bu çerçevede katılımcılar, “diyalog ve network platformları kurulması, yarışmalar düzenlenmesi, girişimcilik, mentörlük ve melek yatırımcı ile girişimcilik haberciliği eğitimleri verilmesi, kuluçka merkezlerinin desteklenmesi” gibi başlıklar altında ortaya koydukları çeşitli önerileri tartıştı.

Çalıştay, TEPAV ile İZKA tarafından yürütülen bir proje kapsamında gerçekleştirilirken, projenin sonunda “İZKA Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi” ortaya konacak.

Yazdır

« Tüm Haberler