logo tobb logo tobbetu

Ekonomik Krizden Siyasi Bunalıma... Avrupa Birliği’nde Krizin Faturası Demokrasiye mi Kesiliyor? Değerlendirme Notu / Ali Osman Dizman & Efşan Nas Özen
Haber resmi
25/09/2012 - Okunma sayısı: 2559

"Avrupa Birliği, son zamanlarda içinde bulunduğu kriz ile belki de tarihinde hiç olmadığı kadar sorgulanır bir hal almıştır. Birlik, kuruluş yıllarında öncelikli olarak iktisadi bütünleşme amacı taşısa da zaman içinde dönüşüm geçirerek ve genişleyerek bugün sosyal, iktisadi ve siyasi anlamda bütünleşme gerçekleştirmeyi amaç edinmiş ulus üstü bir birlik halini almıştır.

Avrupa kıtasında barışı hedefleyen bir proje olarak ortaya çıkan Birlik için demokrasi hem ulus üstü kurumsal yapıda, hem de üye ülkeler düzeyinde önemli dayanaklardan biri olmuştur. Bu dayanağı güçlendirmek ve istikrarlı hale getirmek için birçok girişimde bulunulmuştur. Ayrıca, adaylık için önkoşul olan Kopenhag Kriterleri’nde siyasi kriterlerin arasında işleyen bir demokrasiye sahip olma kriterinin bulunması da AB’nin demokrasiye verdiği önemin bir göstergesidir. Ancak ekonomik krizle beraber AB’de demokrasinin etkinliği ve üye ülkelerin demokrasiye bağlılığı sorgulanır bir hale gelmiştir. Bu yazı, 2008 yılında başlayan ve 2010 yılından itibaren bir borç krizi halini alan ekonomik krizin Avrupa Birliği’nde ve Birlik’e üye ülkelerde demokrasinin kurumsal ve AB vatandaşlarının demokrasi algısının değişimini ele almaktadır..."

Yazdır

« Tüm Haberler