logo tobb logo tobbetu

İlerleme Raporunun Ötesine Geçebilmek Değerlendirme Notu / Nilgün Arısan Eralp
Haber resmi
20/10/2012 - Okunma sayısı: 13133

"Türkiye-AB ilişkilerinin bir çıkmazda olduğunu ve kısa dönemde bu durumdan bir çıkış olduğunu görmemek için çok derin bir gözlem gücüne sahip olmak gerekmiyor. Ancak, konuya salt Türkiye-AB ilişkilerinin giderek darlaşan çerçevesinden bakınca da maalesef ileriye dönük öngörülerde bulunmak giderek zorlaşıyor. Biraz çabalayıp bakış açımızı genişletmemiz gerekiyor.

Avrupa Komisyonu Türkiye’ye ilişkin 2012 İlerleme Raporunu 10 Ekim tarihinde yayımladı. Raporun “Siyasi Kriterler” bölümünde son yıllarda İlerleme Raporlarında yer alan en sert eleştirilerin yer aldığı doğru. 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başından beri eleştirilerin dozu bu kadar sert olmamıştı.  Raporun Ekonomik Kriterler bölümünde  “mali saydamlık eksikliği”  ve kurala dayalı serbest piyasa ekonomisinin en önemli ölçütlerinden olan “bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoritelerin bağımsızlıklarının sınırlandırılması” dışında ciddi bir eleştiri yok. Türkiye’nin AB müktesebatına uyum sürecinin değerlendirmesinde ise katılım müzakerelerindeki tüm darboğaza rağmen Türkiye tarafından kaydedilen ilerleme rapora yansıtılmış..."

Yazdır

« Tüm Haberler