logo tobb logo tobbetu

Türkiye'yi Kadınlar Büyütebilir mi? Politika Notu / Güneş A. Aşık
Haber resmi
21/02/2013 - Okunma sayısı: 4375

"TEPAV olarak sıklıkla gündeme getirdiğimiz sorunlardan biri ülkemizdeki kadınların işgücüne düşük katılım oranları. OECD ülkelerinde kadınların işgücüne katılım oranı ortalama yüzde 61.8 iken ülkemizde bu oran yüzde 28.8. OECD ülkeleri arasında Türkiye’den sonra en düşük katılım oranına sahip ülke yüzde 46 ile Meksika. Mevcut en son TÜİK verilerine göre Ekim 2012 itibariyle Türkiye’de kurumsal olmayan kadın nüfusu 37.2 milyon. 15 yaş üzerindeki kadın sayısı 27.9 milyon. Çalışan kadın sayısı ise sadece 7.6 milyon.

Bu çalışmamızda kadınların işgücüne katılımının 2023’e kadar aşamalı olarak artırılmasının milli gelir üzerindeki etkisini inceledik. Bilindiği üzere hükümetin 2023 yılına kadar kadınların işgücüne katılımını yüzde 38’e çıkarabilmeyi hedefliyor. Biz de evet ama yetmez diyerek, aşağıdaki analizimiz ışığında yüzde 38’lik katılımın ekonomik büyümeyi ne kadar etkileyeceğini ve neden yeterli olmadığını açıklıyoruz.

Kadınların işgücüne katılımının artmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin yanı sıra elbette toplum üzerinde birçok diğer pozitif katkısı da var. Bu çalışmadaki amacımız sosyolojik boyutun göz ardı edilmesi ve fayda analizinin sadece ekonomik boyuttan ibaret olduğunu öne sürmek değil. Ancak ekonomi politikalarını araştırma amaçlı bir kuruluş olarak bu çalışmamızda veriler ile ölçülebilen etkiler üzerine yoğunlaşıyoruz. Analizimiz çok basit bir kısmi denge modeline dayanıyor, dolayısıyla bu çalışmamızda kadınların katılımının doğrudan ekonomik üretim üzerindeki etkisine odaklanıyoruz; ücretler, eğitim, doğurganlık veya başka ekonomik veya sosyolojik yan etkilerini göz ardı ettiğimizde-ceteris paribus sadece katılımın artmasının ekonomik faydası nedir sorusuna yoğunlaşıyoruz..."

Yazdır

« Tüm Haberler