logo tobb logo tobbetu

TEPAV Liderliğinde Yürütülen AB Etki Analizi Projesinin Kapanış Toplantısı Yapıldı Proje kapsamında Türkiye'deki linyit termik santrallerinin AB Büyük Yakma Tesisleri Direktifi'ne uyumu ile ilgili bir pilot etki analizi çalışması gerçekleştirildi.
28/12/2007 - Okunma sayısı: 1926 Avrupa Bilgi Köprüleri Programı çerçevesinde hibe desteği alınarak "AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi" çalışmalarını ve sonuçlarını özetleyen raporun tanıtım ve projenin kapanış toplantısı 28 Aralık 2007 günü TEPAV binasında yapıldı. Politika tedbirlerinin olumlu ve olumsuz muhtemel etkilerinin ve bu etkilerin toplum kesimleri arasında dağılımının sistematik olarak değerlendirilmesiyle, hesap verilebilirliğin ve karar alma sürecinin kalitesinin arttırılmasına yardımcı olan mantıksal bir süreç olan etki analizi, aynı zamanda, AB'ye uyum süreci açısından da oldukça büyük öneme sahiptir. Bu amaçla, TEPAV bünyesinde 2006 yılında etki analizi kapasite geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmaların ilk somut ürünü de bahsi geçen rapor ile kamuoyuna sunulmuştur. Türkiye'deki linyit termik santrallerinin AB Büyük Yakma Tesisleri Direktifi'ne uyumunu pilot bir etki analizi çerçevesinde inceleyen raporun sonuçları enerji ve çevre politikalarının ne derece bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Yazdır

« Tüm Haberler