logo tobb logo tobbetu

Türkiye, Yunanistan ve İsrail’den Enerji Uzmanları Ankara’da Toplandı TEPAV Program Yöneticisi Ozan Acar “Türkiye’nin Enerji Politikası” başlıklı panelde bir sunum yaptı.
Haber resmi
03/05/2014 - Okunma sayısı: 1484

ANKARA- Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Atina merkezli GEOPOL işbirliğinde düzenlenen “Doğu Akdeniz’de Enerji Networkleri ve İşbirliği” çalıştayı, 2 Mayıs 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bir gün süren çalıştay kapsamında, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak Türkiye, İsrail ve Yunanistan’dan uzmanlar fikir alışverişinde bulundular.

TEPAV Program Yöneticisi Ozan Acar, çalıştayın “Türkiye’nin Enerji Politikası” başlıklı panelinde bir sunum yaptı. Acar’ın sunumunda şu değerlendirmeleri yaptı:

“- Türkiye, 2000-2012 döneminde reel olarak yüzde 62 büyümüştür. Ekonomik büyümeyle birlikte enerji tüketimi de artmıştır. Birincil enerji kaynakları itibariyle bakıldığında tüketimi en fazla artan fosil yakıt türü doğalgaz olmuştur. 2000-2012 döneminde Türkiye’nin doğalgaz tüketimi yüzde 300’ün üzerinde artmıştır.

-          2000 yılından bu yana bakıldığında enerji ihtiyacı yüksek olan sektörlerde hızlı bir yükseliş başlamıştır. Örnek vermek gerekirse, 1000 kişi başı düşen araç sayısı yüzde 129, havayolu yolcu sayısı yüzde 280, çimento üretimi yüzde 71 ve demir-çelik üretimi yüzde 650 artmıştır.

-          Enerji talebindeki artış önümüzdeki dönemde yavaşlamayacak, artacaktır. Türkiye halen kişi başı elektrik tüketiminde gelişmiş ülkelerin seviyesinde değildir. Kişi başı gelir seviyesindeki artışla birlikte, kişi başı elektrik tüketimi de önemli ölçüde artacaktır. Zenginleşmeyle birlikte Türkiye’nin kişi başı 1500 kg petrol eşdeğeri olan tüketimi, Güney Kore’nin bugünkü tüketim düzeyi olan 5000 kg petrol eşdeğerine doğru yakınsayacaktır.

-          Enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye’nin, zenginleşmeyle birlikte ortaya çıkacak enerji ihtiyacının karşılanması kritik bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede, enerji güvenliği meselesi, Türkiye’deki karar vericilerin gündeminde üst sıralarda yer almalıdır.

-          Enerji güvenliği tartışmalarının en önemli maddesi doğalgazda enerji güvenliğidir. Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 44’ü doğalgazdan yapılmaktadır ve tüketilen doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ı ithalatla karşılanmaktadır. Türkiye’de doğalgazla ısınan kent sayısı 2001’de 7’den, 2014’te 71’e çıkmıştır. 2020 yılında Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin 70 bcm’e ulaşması beklenmektedir. Doğalgazın enerji güvenliği tartışmalarındaki öneminin bir diğer nedeni, doğalgaz ticaretinin küresel değil bölgesel bir nitelikte oluşudur. Türkiye’nin etrafındaki jeopolitik gelişmeler Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu doğalgaza erişim imkanları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.

-          Türkiye’nin temel önceliklerinin birincisi ihtiyaç duyduğu doğalgaz kaynaklarına erişimdir. İkincisi, sahip olduğu avantajlı coğrafi konumu sayesinde doğalgaz ticaretinde bir transit ülke olmaktır. Üçüncüsü ise transit ülke olmanın yanı sıra bir doğalgaz merkezi (hub) haline gelmektir. Daha uzun vadede ise Türkiye’nin küresel doğalgaz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ederek doğalgaz tedarik stratejisini buna göre uyumlaştırması önem kazanmaktadır. “

Haberle ilgili dosyalar

Ozan Acar in Sunumu

Yazdır

« Tüm Haberler