logo tobb logo tobbetu

Türkiye'de Yolsuzluk Algısı Üzerine Notlar - 2 Değerlendirme Notu / Evren Aydoğan
Haber resmi
11/03/2015 - Okunma sayısı: 2374

"Geçtiğimiz yılın sonunda Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün- Transparency International (TI), Yolsuzluk Algısı Endeksi 2014 yayınlandı. Türkiye’nin 2013 ve 2014 yıllarındaki endeks puanları ve sıralamasına baktığımızda, geçtiğimiz yıl yolsuzluğa ilişkin algının önemli ölçüde kötüleştiğini söylemek mümkün. Bu endekste bir ülkenin daha yüksek puanlara sahip olması ve sıralamada daha üst sıralarda yer alması yolsuzluk algısının daha düşük olduğu anlamına gelir. Buna göre Türkiye 2013’te sıralamaya dâhil edilen 177 ülke arasında 50/100 puan ile 53. sırada; 2014’te ise 175 ülke arasında 45/100 puan ile 64. sırada yer almıştır. Bu yazıda yolsuzluğa ilişkin algıdaki bu kötüleşmenin nedenlerini geçmiş yıllardaki çalışmalara da vurgu yaparak anlatmaya çalışacağız.

Söz konusu endeks 2014 yılı için oluşturulurken, 12 farklı anketin kamu sektörüne ilişkin yolsuzluk algısını ölçen soruları kullanılmıştır. Hesap verebilirlik, şeffaflık, görevi çıkar amaçlı kötüye kullanma, kural hâkimiyeti, rüşvet, adil yargılama gibi kavramları konu edinen bu anketlerden yola çıkarak 175 ülkede yolsuzluğa ilişkin algıyı ölçen bir araç/endeks ortaya konmaktadır. Ancak anketlerin yöntemleri ve verilerin bölgeselliği nedeniyle, her ülke için farklı sayıda veri setine başvurulmuş ve sıralamalar bunlara göre belirlenmiştir..."

Yazdır

« Tüm Haberler