logo tobb logo tobbetu

TEPAV, "AB Etki Analizi Projesi"ni tamamladı "Pilot Etki Analizi Çalışması: Termik Santrallerde AB Büyük Yakma Tesisleri Direktifine Uyum" adlı raporun tanıtılacağı kapanış toplantısı, yarın Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapılacak.
07/04/2008 - Okunma sayısı: 2148 ANKARA-TEPAV liderliğinde gerçekleştirilen "AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi"nin kapanış toplantısı yarın yapılacak.

Açılışına Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılacağı toplantıda tüm paydaş kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan "Pilot Etki Analizi Çalışması: Termik Santrallerde AB Büyük Yakma Tesisleri Direktifine Uyum" adlı rapor tanıtılacak.

Avrupa Bilgi Köprüleri Programı çerçevesinde hibe desteği alınarak yürütülen Proje kapsamında kamu kurumları ve paydaş kuruluşları nezdinde etki analizi eğitim seminerleri gerçekleştirildi ve pilot etki analizi uygulamasıyla konunun daha iyi anlaşılması sağlandı.

Pilot etki analizi çalışmasında ise Türkiye'deki yerli linyit kaynaklarıyla çalışan seçilmiş termik santrallerin AB'nin Büyük Yakma Tesisleri Direktifine uyumlaştırılmasının etkileri, maliyet etkinliği analizi ile belirlendi. Çevre ve enerji politikaları gibi iki önemli konunun kesiştiği bu projeyle kurumlar arası diyaloga dayalı nesnel analizlerin karar alma süreçleri açısından ne derece önemli olduğu ortaya kondu. Ayrıca, bu uygulamayla AB müktesebatına uyum sürecinde etki analizinin müzakere aracı olarak paydaş kurumlar tarafından nasıl kullanılacağı örneklendi.

Yazdır

« Tüm Haberler