logo tobb logo tobbetu

Türkiye’de Mesleki Eğitimin Yeniden Tasarlanması Toplantısı… TEPAV / Sak: ““Beşeri sermayenin hızlı bir şekilde yeniden biçimlendirilebilmesi için mesleki eğitim alanında kısa vadede neler yapılabileceği üzerine düşünmemiz gerekiyor.”  
Haber resmi
10/12/2015 - Okunma sayısı: 2369

 

ANKARA- TEPAV’da 7 Aralık Pazartesi günü yapılan toplantıda “Türkiye’de Mesleki Eğitimin Yeniden Tasarlanması” ele alındı.

TEPAV, ekonomideki yapısal dönüşüme uygun becerilerin inşa edilmesi sürecine katkı sunmak amacıyla JPMorgan’a ait JPMorgan Chase Vakfı’nın destekleriyle mesleki eğitim konulu yeni bir projeye başladı.

Söz konusu projenin tanıtımı  kapsamında düzenlenen toplantı  TEPAV İcra Direktörü Güven Sak’ın konuşması ile başladı. Konuşmasına, Türkiye’nin yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç duyduğunu söyleyerek başlayan Sak, Türkiye’de kırdan kente göç ile büyümenin sınırına gelindiğini ve bundan sonraki süreçte sektörel verimlilik oranlarını artıracak bir sıçramanın gerçekleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Sak, sektörlerdeki dönüşümün tetiklenebilmesi için Türkiye’nin bir dizi alanda çaba harcaması gerektiğini ve bu alanlar arasında da eğitim ve beşeri sermayenin öne çıktığını belirterek, “Beşeri sermayenin hızlı bir şekilde yeniden biçimlendirilebilmesi için mesleki eğitim alanında kısa vadede neler yapılabileceği üzerine düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

Toplantı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve JPMorgan Türkiye Müdürler Kurulu Başkanı Belma Özmen’in konuşmaları ile devam etti. Özdebir, konuşmasında Türkiye’de mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması için öğretmen yetiştirilmesine öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özmen ise işgücü becerilerinin, geleceğin piyasa taleplerine cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılmasının elzem olduğunu belirterek, “Genç insanlarımızın eğitilmesine ve işgücü ordusuna katılırken becerilerinin geliştirilmesine destek olmak bizler için çok önemli ve önceliklidir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sayan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ömer Açıkgöz “Türkiye’de Mesleki Eğitimin Yeniden Tasarlanması” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Açıkgöz, “Türkiye’nin mesleki eğitim alanındaki en önemli eksiklerinden biri, fiili taramaya dayalı bir meslek haritamızın olmamasıdır” diyerek şu tespitleri yaptı:

“1- Eğitim alanında geliştirilen politikalar, bulgudan ziyade algılara dayanmaktadır. Oysa politika tasarımının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sosyolojik yapı, ekonomik konjonktür, devlet kurumları, idarenin etkinliği gibi pek çok alan birlikte analiz edilmelidir.

2- Mesleki eğitimde arz-talep uyumsuzluğu vardır. Talep arzı belirlemezken, arz da talep yaratamamaktadır. Bu uyumsuzluk, niteliksizliği de beraberinde getirmektedir. 3-Türkiye’de eğitime kazanç saikiyle yaklaşılması önemli bir sorundur. Bu durum, bireylerin sosyo-ekonomik statüsü yüksek olan alanlara yönelmesi sonucunu doğurmakta ve yükseköğretimde bir talep baskısı yaratmaktadır. Meslek okullarına gitmek bir başarı olarak kabul edilmemektedir.

4- Türkiye’de öğretmenlerin performansını ölçecek, mevcut potansiyellerini artırmak yönünde motivasyon yaratacak bir mekanizma bulunmamaktadır.

5- Mesleki eğitimin yeniden tasarlanması sürecinde özel sektör ve devlet birlikte hareket etmelidir.

6- Türkiye, ortaöğretimde ihtisaslaşma politikasından vazgeçmelidir. Zira ortaöğretimde temel bilimlere yönelik eğitim alamayan (matematik, fen bilgisi zayıf olan, ana dilini etkili bir şekilde kullanamayan) bireylerin ileri teknoloji üretmesi mümkün değildir.

7- Merkezi yerleştirme sisteminin uygulanmaya başlanmış olması, meslek liselerine en başarısız öğrencilerin gitmesi sonucunu doğurmuştur ve bu durum gelecek için önemli bir tehdit yaratmaktadır.

8- Mesleki eğitim teorik bilgi ile sınırlı kalmaktadır. Bunun üretime dönüşmesi için mesleki eğitim, iş yeri eğitimleri ile desteklenmelidir. Ayrıca halihazırda iş başında olan personelin becerilerinin yükseltilmesi, yeni teknolojiye uyumlu hale getirilmesi de elzemdir.”

Açıkgöz’ün sunumunun ardından toplantıya panel oturumu ile devam edildi. TEPAV’dan Doç. Dr. Sibel Güven’in moderatör olduğu panelde, Aras Holding CEO’su ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras, Eğitim Reformu Girişimi Politika Analisti Işıl Oral, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Bekir Gür ve B20 Türkiye Sherpası Sarp Kalkan’ın katkılarıyla, ekonomideki yapısal dönüşüme uygun becerileri inşa etmek için yapılması gerekenler çerçevesinde bir tartışma gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim Projesi

TEPAV ekonomideki yapısal dönüşüme uygun becerilerin inşa edilmesinin, gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olduğu tespitinden yola çıkarak, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi’nin kazanımlarını artırmak ve kapsamını genişletmek amacıyla dünyanın önde gelen yatırım bankalarından J.P. Morgan’a ait JPMorgan Chase Foundation’ın filantropi fonuna başvurdu ve bu fondan yararlanmaya hak kazandı.

JPMorgan Chase Foundation

JPMorgan’a ait olan JPMorgan Chase Foundation, sosyal sorumluluk projelerine kaynak aktarmak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Vakıf, JPMorgan’ın faaliyet gösterdiği 39 ülkede gerçekleştirilen projeler için her yıl yaklaşık 200 milyon dolarlık fon sağlıyor. Yardım yapılan alanlar ise şunlardır: işgücü becerilerinin iyileştirilmesi, küçük girişimcilerin desteklenmesi, mali olanakların iyileştirilmesi.

Yazdır

« Tüm Haberler