logo tobb logo tobbetu

Türkiye’nin Uzak Pazarlara Erişim Problemine E-Ticaret Çözüm Olabilir Mi? Değerlendirme Notu / Ayşegül Taşöz Düşündere
Haber resmi
07/07/2017 - Okunma sayısı: 4444

Geçtiğimiz yirmi yılda, Türkiye’nin ihracatının ve ithalatının bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, ihracat ve ithalat partnerlerinde bölgesel değişimler gözlenmektedir. Son yıllarda daha da belirginleşen bu değişimlerle birlikte, Türkiye’nin ihracatında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın, ithalatında ise Uzak Doğu’nun payı yükselmektedir. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri söz konusu olduğunda ise, hem ihracatta hem de ithalatta AB ülkeleri yıllardır ana pazar olma özelliğini korusa da, küresel dinamiklerin de etkisiyle Türkiye’nin dış ticaret açığının kaynağında Uzak Doğu’nun rolü artmaktadır.

Dış ticaret açığında Uzak Doğu kaynaklı artışın temel nedeni, Türkiye’nin başta Uzak Doğu olmak üzere uzak pazarlara erişmekte yaşadığı güçlüktür. Bunu aşarak ihracat menzilini genişletmek, yeni pazarlara yeni ürünler götürebilir hale gelmek önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yeni büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Dijitalleşmenin etkisiyle yeni pazarlara girişi kolaylaştıran elektronik ticarete (e-ticaret) adaptasyon ise bu hedefe ulaşmada büyük bir fırsat sunmaktadır.

Bu çerçevede bu yazıda, (i) Türkiye’nin dış ticaret açığında gerçekleşen pazar değişiklikleri analiz edilmekte ve (ii) Türkiye’nin uzak pazarlara ihracat yapmakta problem yaşadığı tespitini takiben, ihracat menzilini artırmak için e-ticarete yönelik değerlendirmelere yer verilmektedir.

Değerlendirme notunun devamı için tıklayınız.

Etiketler: E-Ticaret,

Yazdır

« Tüm Haberler