logo tobb logo tobbetu

3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Yapıldı 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, "Planlamadan Uygulamaya" temasıyla Mersin'de düzenlendi.
27/11/2008 - Okunma sayısı: 3058 MERSİN - 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 27-28 Kasım 2008 tarihleri arasında Mersin'de düzenlendi. Sempozyum TEPAV ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, TÜBİTAK'ın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumda bölge ve il ölçeğinde hazırlanan planların uygulamaya geçirilmesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Tamamı yuvarlak masa tartışmaları halinde gerçekleştirilen sempozyumda yurtdışı ve yurtiçinden planlama deneyimleri bölgesel ve yerel düzeyde ele alındı ve konunun çeşitli tarafları arasında bilgi paylaşımı sağlandı.

Sempozyum, TEPAV Yönetişim Programı Direktörü Emin Dedeoğlu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut'un konuşmalarıyla başladı. İlk oturumda Prof. Dr. Ayda Eraydın tarafından sunulan tartışma çerçevesini takiben Prof. Dr. Louis Albrechts "Stratejik Planlama ve Avrupa Deneyimi" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Ardından İngiltere-Department of Communities and Local Governments'ı temsilen sempozyuma katılan Louise Barr İngiliz yerel ve bölgesel planlama sistemi ve stratejik planlama konusunda sahip olduğu deneyimi katılımcılar ile paylaştı. İlk oturum, Yrd. Doç Dr. Burak Beyhan'ın bölgesel gözlemevleri üzerine yaptığı sunum ile sonlandı.

İkinci oturumda ülkemizdeki bölgesel planların uygulamaya aktarılması konusunda yaşanan sorunlar bu planların hazırlık ve uygulamalarında yer alan uzmanlardan Akın Atauz, Ramazan Çağlar ve Prof. Dr. Servet Mutlu tarafından sunuldu. Oturumun son sunumunda Çiğdem Varol ve Tanyel Özelçi Eceral konuyu karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele aldılar. Sempozyumun ikinci günü, sabah oturumunda Çetin Haşar, Selçuk Sertesen ve Emre Koyuncu ülkemizde il ölçeğinde yaşanan ilk stratejik planlama deneyimlerinden olan Samsun, Amasya ve Kocaeli'de yaşanan deneyimleri aktardılar. Samsun deneyimi ile ilgili tartışma planlama uzmanı Hasan Gençağa, SABEK Koordinatörü Akın Özgün; Amasya tartışması Amasya Valiliği stratejik yönetim ofisinden Murat Şimşek ve Yeşilırmak Havza Kalkınma Birliği Koordinatörü Yelgin Mesci ve Kocaeli tartışması Kocaeli Sanayi Odası'ndan Elif Bilgisu ve Eski İzmit Kent Kurultayı Koordinatörü Mehmet Toker tarafından gerçekleştirildi. Ardından Yalova Valisi Yusuf Erbay, il çevre düzeni planının uygulanması konusundaki deneyimlerini sundu. Tartışma oturumunda konuşan Uşak Valisi Kayhan Kavas da reform ve uygulamaları konusunda merkezi ve yerel yönetim deneyimlerini aktardı. Sabah oturumunun son bölümünde Mersin OSB Müdürü Cenk Cenkcimenoğlu, Lojistik Platformu Lideri Josef Atat ve Tarım - Gıda Platformu Lideri Seniye Kazanç ortak yaptıkları sunumda Mersin'in Bölgesel Yenilik Stratejisi alanında günümüze kadar kat ettiği yolu katılımcılara aktardı.

İkinci gün öğleden sonra Mesut Akbaş, Ali Şen ve İdris Doğan, bölgesel kalkınma stratejileri, hibeler ve merkez-yerel koordinasyonu konusunda DPT'nin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği politika araçlarını sundular.

Prof. Dr. Alpay Filiztekin tarafından yönetilen son oturumda Prof. Dr. Ayda Eraydın, Prof. Dr. Tamer Gök, Prof. Louis Albrechts ve Ahmet Yaman iki gün boyunca ele alınan konularla ilgili değerlendirmelerini aktardılar.

Sempozyumda farklı başlıkla altında gerçekleştirilen oturumlarda yapılan sunumların ardından yuvarlak masa tartışmaları gerçekleştirilerek akademisyen ve uygulayıcıların görüş ve deneyimlerini ortaya konulan sorunlar çerçevesinde paylaşmaları sağlandı.

Sempozyum programına ve yapılan sunumlara www.tepav.org.tr/sempozyum adresinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler: Yerel Yönetim,

Yazdır

« Tüm Haberler