logo tobb logo tobbetu

Tartışma Tebliğleri Serisi

 

 

 

 

TEPAV, bilim insanlarının çalışmalarını akademik dergilerde yayınlanmadan önce geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla “tartışma tebliğleri”  yayınlayacaktır. Tartışma tebliğleri TEPAV tarafından doğrudan çalışmayı yapanlardan yayınlanmak üzere istenilecektir. Çalışmalar Türkçe ya da İngilizce dillerinde olabilir. Çalışmalardaki görüşler yazarlarına ait olup TEPAV’ın görüşlerini yansıtmamaktadır.

 

TARTIŞMA TEBLİĞLERİ:

»COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Yerel Yönetimlerin Genel Görünümü

(Asmin Kavas Bilgiç - WP202101, Ocak 2021)

 

»COVID-19 salgınına karşı kapanmanın Türkiye ekonomisine maliyetinin yenilikçi bir arz yönlü girdi-çıktı yaklaşımıyla kestirimi

(Serdar Sayan / Ayla Alkan - WP202004, Aralık 2020)

 

»Yüksek kaldıraç, döviz açık pozisyonu ve 2018-19 krizi

(Fatih Özatay - WP202003, Aralık 2020)

 

»Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk İlkeleri Bağlamında Sayıştayın Büyükşehir Belediyeleri Üzerindeki Performans Denetimi

(Asmin Kavas Bilgiç - WP202002, Aralık 2020)

 

»COVID-19 Küresel Salgınının Türkiye CDS Primlerine ve BİST 100 Endeksine Etkisi

(Ecem Demirhan - WP202001, Nisan 2020)

 

(Fatih Özatay - WP201901,Ekim 2019)