logo tobb logo tobbetu

Ekibimiz

Bengisu Özenç
Program Direktörü

Makroekonomi Çalışmaları Programı

Bengisu Özenç


email icon

Bengisu Özenç lisans derecesini 2005 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nden almış, yüksek lisans öğrenimini yine aynı bölümde 2008 yılında tamamlamıştır. "Çevre Politikalarının İkinci Getirisi: Türkiye için bir HGD uygulaması" başlıklı yüksek lisans tezinde Prof. Erinç Yeldan ile birlikte Türkiye için alternatif sera gazı emisyonu azaltım politikalarının maliyetlerini ve getirilerini hesaplanabilir genel denge modeli çerçevesinde incelemiştir.

Temmuz 2006'dan itibaren TEPAV Ekonomi Etütleri'nde çalışmaya başlayan Bengisu Özenç genel denge çalışmalarına "TEPAV|MOD: Etki Analizi" çalışmaları kapsamında devam etmektedir. TEPAV'da katkıda bulunduğu çalışmalar arasında, TEPAV|MOD Genel Denge Modeli çalışmalarının ve REACH ve LCPD direktiflerinin etki analizinin yapıldığı AB projelerinin yanı sıra çeşitli kamu kuruluşlarına TEPAV bünyesinde verilen etki analizi eğitimleri, etki analizi konusunda farkındalık yaratma projeleri, Küresel Kriz Çalışma Grubu dahilindeki makro simülasyon modeli çalışmaları, Dünya Bankası ile birlikte yürütülen "Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi", Sanayi Stratejisi ve Sanayi Politikası raporları bulunmaktadır.

 

TEPAV Günlük'teki yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

 

« Geri Dön