logo tobb logo tobbetu

İklim Değişikliğinde Türkiye’nin Aldığı Yol Belirlenecek TEPAV, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüğü olan İkinci Ulusal Bildirimi'nin hazırlanması sürecine destek veriyor.
Haber resmi
13/07/2011 - Okunma sayısı: 2064

ANKARA -TEPAV, Türkiye'nin, iklim değişikliği konusunda mevcut koşullarını ortaya koyacak olan "İkinci Ulusal Bildirim" kapsamında emisyon azaltımı alanında izlediği politikaları, gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerini geliştirmek üzere yaptığı finansman ve teknoloji transferlerini raporlayacak.

Türkiye'nin taraf olduğu "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)" kapsamındaki yükümlülüğü olan "İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildirimi"nin hazırlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından bir proje yürütülüyor.  Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne İlişkin İkinci Ulusal Bildirimi (İUB)'nin Hazırlanması Faaliyetlerinin Desteklenmesi Projesi"nde, TEPAV da ulusal uzman olarak yer alıyor. TEPAV, projeye, 9 bölümden oluşacak ve ilk bildirimin ardından yaşanan gelişmeler ile bundan sonra yapılması planlananları içerecek olan İUB'nin "Sera Gazlarının Azaltılmasına Yönelik Politika ve Önlemler" ile "Teknoloji Transferi ve Mali Kaynaklar" bölümlerinin hazırlanması konusunda destek veriyor.

Proje kapsamında 8 Temmuz 2011 Cuma günü "Teknoloji Transferi ve Mali Kaynaklar" bölümü ile ilgili bir çalıştay düzenlendi. TEPAV'da düzenlenen çalıştayda paydaşlar, İUB'nin " Teknoloji Transferi ve Mali Kaynaklar" bölümünün hazırlık çalışmalarındaki mevcut durumla ilgili bilgilendirildi ve bölüm, paydaşların görüş ile önerilerine açıldı.  Çalıştay, Çevre ve Orman Bakanlığı Politika ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü Sebahattin Dökmeci ile UNDP Proje Müdürü Öznur Oğuz Kuntasal'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

"Türkiye farklı, uzun vadeli dış kaynak gerek"

İUB'nin kapsamı ve hazırlık çalışmalarında alınan yola ilişkin yapılan açılış konuşmalarının ardından Projenin Ulusal Uzmanı ve TEPAV Etki Analizi Programı Direktörü Doç. Dr. Sibel Güven de katılımcılara çalışmalarda gelinen noktaya ilişkin bir sunum yaptı. Sibel Güven, İUB için hazırlanacak bölümde temel olarak 3 ana mesaj üzerinde durmak istediklerini kaydetti. Bu kapsamda öncelikle Türkiye'nin Kyoto Protokolü kapsamında gelişmekte olan ülkelere dönük yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ifade edileceğini söyleyen Güven, diğer yandan da Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarının az gelişmiş ülkelerden çok daha farklı olduğuna işaret edileceğini belirtti. Güven, "Türkiye'nin ihtiyacı yüksek teknolojili azaltım yatırımlarına yoğunlaşmakta ve bu açıdan Türkiye az gelişmiş ülkelerden farklılaşmaktadır. İhtiyaç duyulan finansman ulusal kaynakların çok üstündedir ve dış finansman sağlansa bile yüksek teknolojili yatırımların kısa vadede devreye girmesi olanaklı değildir" dedi. Bu noktada ise Türkiye'nin sağlanacak dış kaynağı etkin kullanacağının altının çizilmesi gerektiğine değinen Güven, bu amaçla raporda Türkiye'nin teknolojik altyapısını geliştirmeye yönelik yürüttüğü ve yürütmekte olduğu projelerin referans olarak gösterileceğini söyledi.

"Bilgi verin" çağrısı yapıldı

İUB'nin "Teknoloji Transferi ve Mali Kaynaklar" bölümüyle ilgili şu ana kadar kurumlardan elde edilen veri ve bilgileri özetleyen Güven, ilgili kurumlardan eksik veri ve bilgilerin kendilerine iletilmesini beklediklerini belirterek, bu şekilde çalışmaların hız kazanabileceğini söyledi. Güven ayrıca, İUB kapsamında veri ve bilgilerin ne şekilde kullanılacağı konusunda kurumlarla birlikte karar alınmakta olduğunu da sözlerine ekledi. Güven'in sunumunun ardından toplantı, katılımcılardan gelen soru ve görüşlerin alınmasıyla tamamlandı.

 

 

« Tüm Haberler