1
2
3
4
5
Haber resmi
Kamu-Özel Sektör İletişiminin Güçlendirilmesi Projesi’nin İstanbul etabı başladı

GIZ, TEPAV ve İstanbul Planlama Ajansı'nın iş birliğiyle yürütülecek proje ile İstanbul'daki gıda sistemlerinin şoklara karşı dayanıklılığının geliştirilmesine odaklanılacak. 16/09/2021 -   Adana’da başlayan, Gaziantep ile devam eden “Kamu-Özel Sektör İletişiminin Güçlendirilmesi Projesi”nin İstanbul ayağı, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ev sahipliğinde 14 Eylül 2021 Salı günü İstanbul’da düzenlenen imza töreni ile resmi olarak başladı. İmza törenine Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Portfolyo Yöneticisi Cihanser İmren Kuru, GIZ Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP) Program Direktörü Alberto Vega-Exposito, İPA Başkanı Emrah Şahan, TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak ve proje paydaşlarının temsilcileri katıldı. GIZ Türkiye Portfolyo Yöneticisi Cihanser İmren Kuru, GIZ içinde oluşturulan PEP portföyünü kısaca tanıttıktan sonra GIZ’in Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgiler sundu. Ardından söz alan GIZ [Devamı]

Haber resmi
Sanayi Politikası ve Küresel Ticaret düzeninde dönüşüm

Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran 16/09/2021 -     İkinci Dünya Savaşı sonrasında liberal ekonomi konusunda oluşan ön kabullere karşı artık farklı anlayışların şekillendiği bir devreye girildiği görülüyor. Kısacası İkinci Dünya Savaşından sonra egemen güçlerin oluşturdukları Bretton Woods kurumları olarak bilinen Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve şimdiki yapısıyla Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) etrafında liberal ekonomik anlayış şekillenmişti. Bu yaklaşım, temelde kamunun ekonomiye müdahalesinin sınırlanması, küresel ticaretin geliştirilmesi ve finansal istikrarın sağlanması yoluyla küresel anlamda refahın kitlelere yayılacağı düşüncesini içeriyordu. Daha sonra 1980 sonlarında ünlü iktisatçı John Williamson’ın ortaya attığı, ülkelerin ekonomik performanslarının iyileştiril [Devamı]

Haber resmi
Orta vadeli program ve gelecek üç yıllık dönemde kamunun mali duruşu

Değerlendirme Notu / M. Coşkun Cangöz 09/09/2021 -   5018 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık sürecinin başlamasını sağlayan Orta Vadeli Program (OVP) 5 Eylül 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 2022-2024 dönemine ilişkin makroekonomik hedef ve politikalar ile temel göstergeleri içeren OVP’de bir önceki yıl yayımlanan YEP’e nazaran büyüme, enflasyon ve cari işlemler açığı yukarı yönde revize edilmiştir. Bunun durum büyük ölçüde aşılamanın artması ve kapanma önlemlerinin kaldırılmasıyla birlikte COVID-19 salgınının ekonomik büyüme üzerindeki baskısının göreceli olarak zayıflamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte uzun dönemli ortalamalar makroekonomik göstergelere ilişkin öngörülerin iyimser olduğuna işaret etmektedir. Kamu maliyesi gösterge [Devamı]

Haber resmi
Haziran ayında sigortalı çalışan sayısındaki artış hız kesti, en yüksek istihdam artışları Muğla ve Antalya’da gerçekleşti

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 109. sayısı yayımlandı. 09/09/2021 -     Haziran ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,7 oranında artarak 22,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,4’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 11,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8,3 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 7,7 düşüş görülmüştür. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9’dur. Haziran ayında istihdam artışları hemen hemen tüm sektörlerde hız kesmiştir. Nisan ve Mayıs aylarında, geçen yıl pandeminin ilk dalgasında alınan tam kapanma önlemlerinin y [Devamı]

Haber resmi
Perakende güveni Ağustos ayında da düşük, toparlanma gecikiyor

TEPAV Perakende Güven Endeksinin 140. sayısı yayımlandı. 02/09/2021 -     TEPE, Ağustos 2021’de bir önceki aya göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,0 puanlık azalışla -17,2 puan değerini aldı. TEPE’nin geçen yıla kıyasla azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki kötüleşme ile mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması etkili oldu. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörü Ağustos ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Ağustos ayı perakende güveninde en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. 2021 yılı genelinde Türkiye’de perakende güveninde bir toparlanma gözlenmezken, Ağustos ayı itibarıyla AB-27 ve Euro Bölgesi ile kıyaslandığında azalış görülen üç [Devamı]

logo tobb logo tobbetu

Dünya Ticaret Örgütü’nün Reformu: G20 için Temel Öneriler TEPAV’ın da katkılarıyla hazırlanan Politika Notlarının tartışılacağı T20 webinar etkinliğinde küresel ticaret ve DTÖ reform süreci ele alınacak
haber resmi 02/09/2021

    T20 (Think 20) İtalya Ulusal Eş-başkanı Istituto Affari Internazionali (IAI) ile ticaret ve yatırım politikaları konusunda çalışan uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin oluşturduğu TIRN (Trade and Investment Research Network) tarafı [Devamı]

Temmuz ayında kartlı harcamalardaki artışlar bayram tatili nedeniyle seyahat ve ilgili kalemlerde yoğunlaştı TEPAV Kartlı Harcamalar Bülteni 25. sayısı yayımlandı.
haber resmi 19/08/2021

    Temmuz ayında kartlı harcamalar geçen aya göre tutar olarak yüzde 7, işlem adedi olarak yüzde 8 oranında artmıştır. Ayın genelinde 26 harcama grubundan 14’ünde artış gerçekleşmiştir. Kumarhane/içkili yerler, kulüp/dernek/sosyal hizmetler, [Devamı]
COVID-19, pandemi, salgın, Ekonomi, Kredi Kartı, kartlı harcama,

İşgücü Piyasasında Suriyeliler: Arz ve Talep Yanlı Analizler Mahir Eller Projesi kapsamında yürütülen araştırmaların bulgularını içeren TEPAV raporu yayımlandı
haber resmi 17/08/2021

    Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mahir Eller Projesi kapsamında TEPAV’ın hazırladığı “İşgücü Piyasasında Suriyeliler: Arz ve Talep Yanlı Analizler” başlıklı rapor, işgücü piyasasını hem arz hem de talep yönlü olarak değerlendirmeye im [Devamı]

Türk iş insanları dikkat! AB karbon vergisi getiriyor TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak, Oksijen gazetesine konuştu
haber resmi 17/08/2021

    ÖĞE DEMİRKAN - Avrupa Birliği (AB) 14 Temmuz’da ‘Fit For 55’ adını verdiği paketi açıkladı. Bu paket, AB’nin 2050 yılı için koyduğu sıfır karbon emisyonu hedefinin yol haritasını oluşturuyor. Fit For 55 ile AB’nin 2030 yılı itibarıyla karbon [Devamı]

Avrupa’da bu defa İsviçre – Avrupa Birliği ayrışması tartışılıyor Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran
haber resmi 16/08/2021

    Bir süredir İsviçre ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki her yönden yoğun ilişkilerde bazı dalgalanmaların olduğu görülmektedir. İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra İsviçre ile ilişkilerinde de ayrışmayı çağrıştıracak gelişmelerin yaşanmas [Devamı]

Tüm Haberler »