1
2
3
4
5
Haber resmi
Avrupa Birliği ile Üçlü Zirve’nin İkili Basın Toplantısında Dikkat Çeken Unsurlar

Değerlendirme Notu / Nilgün Arısan Eralp 09/04/2021 -     Her ne kadar "Protokol Krizi"nin gölgesinde kaldıysa da,  Avrupa Komisyonu başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi başkanı Charles Michel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 6 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdikleri zirve toplantısı ertesinde kırk beş dakikalık bir gecikmeyle yaptıkları basın toplantısı önemli mesajlar içeriyordu. Zirve toplantısının uzun sürmesi, basın toplantısında dile getirilen konuların uzun uzadıya tartışıldığına işaret eder mi bilinmez ama basın toplantısının içeriği ile AB’nin Türkiye’nin de dış politika başlığı altında ele alındığı son üç zirvesinin sonuç belgeleri arasında üzerinde düşünülmesi gereken farklar vardı. İlk bakışta dikkat çeken üçlü zirvenin ardından teamülün aksine [Devamı]

Haber resmi
Perakende güveni yılbaşından beri geriliyor

TEPAV Perakende Güven Endeksinin 135. sayısı yayımlandı. 06/04/2021 -       TEPE, Mart 2021’de bir önceki aya göre 1,0 puan azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,4 puan artışla -18,4 puan değerini aldı. Haziran-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 16 puan iyileşme kaydeden perakende güveninde 2021 yılbaşından itibaren gözlenen gerileme eğilimi Mart 2021’de de devam etti. TEPE’nin geçen aya kıyasla azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki kötüleşme etkili olurken mevcut stok düzeyindeki düşüş olumlu katkı yaptı. “Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörü Mart ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Mart ayı perakende güve [Devamı]

Haber resmi
“Zorunlu Göçmenler için Sosyal Eşitlik: Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin ve STK’ların Rolü”

TEPAV ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik çevrimiçi olarak düzenlendi. 01/04/2021 -     ANKARA - TEPAV ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından “Zorunlu Göçmenler için Sosyal Eşitlik: Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin ve STK’ların Rolü” başlıklı toplantı 29 Mart 2021, Pazartesi günü çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantı, TEPAV Direktörü Şenay Akyıldız ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel’in açılış konuşmalarıyla başladı. TEPAV'ın göç meseleleriyle uzun zamandır ilgilendiğinden bahsederek konuşmasına başlayan Akyıldız, Türkiye’deki göçmenlerin büyük çoğunluğunun, Suriyeliler özelinde %98’inin kamp dışı alanlarda, kentlerde yaşadığını ve bunun yerel yönetimler için ciddi bir meydan okuma olduğunu belirtti. COVID-19 sürecinin göçmenler gibi kırılgan kesimleri da [Devamı]

Haber resmi
Türkiye Paris’e ne kadar uzak?

Paris İklim Anlaşması’nda çok tartışılan, az bilinen doğrular 30/03/2021 -     Paris Anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Paris’te yapılan 21. Taraflar Toplantısı’nda imzaya açılan ve Dünya’nın Sanayi Devrimi’nden bu yana ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derecenin altında tutmayı, mümkünse 1,5 derecede sınırlandırmayı amaçlayan bir anlaşma çerçevesidir. Çerçeve sözleşmeye taraf 197 ülkenin 191’i Paris Anlaşması’nı onaylamışken, 6 ülke henüz Anlaşma dışında yer almaktadır. Türkiye, 2016 yılında Anlaşmanın ilk imzacıları arasında yer alsa da bugün İran, Irak, Eritre, Yemen ve Libya ile birlikte Anlaşmayı henüz onaylamayanlar arasındadır. Yeşil dönüşüm gündeminin, özellikle de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte, bir zorunluluk olarak karşımıza ç [Devamı]

Haber resmi
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini 'Dünya Ligi'ne çıkarıyoruz!

TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB-ETÜ işbirliğinde, Vodafone sponsorluğunda bu yıl yedincisi düzenlenen “Türkiye 100 Programı” başvuruları başladı. 26/03/2021 -     Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) işbirliğinde düzenlenen ve bu yıl Vodafone sponsorluğunda yedincisi gerçekleştirilecek olan “Türkiye 100 Programı” başvuruları başladı. Türkiye 100 nedir? Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketlerini belirlemek üzere ilk kez 2011 yılında Türkiye 25 Programı olarak gerçekleştirilmiş, izleyen yıllarda ise Türkiye 100 olarak devam etmiştir. Programın temel amacı, girişimciler için rol model olabilecek firma sayısının artmasına katkı sunmaktır. Türkiye 100 Programında temel değerlendirme kriteri, şirketlerin brüt satış g [Devamı]

logo tobb logo tobbetu

“YENİDEN ADANA" "Adana Büyüme ve İstihdam Gündemini Konuşuyor” başlıklı müzakereli tercih çalıştayı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi
haber resmi 22/03/2021

    “Adana Büyüme ve İstihdam Gündemini Konuşuyor: Adana’da Kamu-Özel Sektör İletişimi ile Vizyon Tayini” başlıklı müzakereli tercih çalıştayı, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP - Ekonom [Devamı]

Saha Diplomasisi Anıları VII: İzmir’in EXPO 2020 Adaylık Serüveni İzmir'in EXPO 2020 Adaylık Serüveni / 2012 - 2013 | N. Murat Ersavcı
haber resmi 21/03/2021

    Uluslararası Sergiler Bürosu (Bureau International des Expositions - Bureau of International Expositions - BIE) Paris’te yerleşik Hükümetlerarası bir kuruluştur. [Devamı]

2001 Krizinin 20. yılında Kamu Bankalarının görünümü Değerlendirme Notu / Dr. M. Coşkun Cangöz, Gülbin Şahinbeyoğlu, Taylan Kurt, Elif Yılmaz
haber resmi 20/03/2021

    1990’lı yıllarda yaşanan ekonomik istikrarsızlık küresel ekonomide ortaya çıkan krizlerle birleşerek genel olarak ekonomideki kırılganlığı artırmış ve bunun bir sonucu olarak da Kasım 2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde Türkiye’de zincirleme ekon [Devamı]

Son bir yılda işyeri sayısı 63 sektörde artarken çiftçi sayısı yüzde 8,9 daraldı TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 103. sayısı yayımlandı.
haber resmi 19/03/2021

    Aralık ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olara [Devamı]
TEPAV İstihdam İzleme Bülteni,

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu “AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu – AB Yeşil Mutabakatı” başlıklı toplantı 10 - 11 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi video konferans yöntemiyle düzenlendi.
haber resmi 13/03/2021

    “AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu – AB Yeşil Mutabakatı” başlıklı video konferans 10 Mart 2021 Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı M [Devamı]

Tüm Haberler »