1
2
3
4
5
Haber resmi
COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Yerel Yönetimlerin Genel Görünümü

Tartışma Tebliğleri Serisi/ Asmin Kavas Bilgiç 20/01/2021 -     Tüm dünya, COVID-19 salgını ile mücadele konusunda alarma geçmiş durumdadır. Salgın özellikle nüfusun yoğun olduğu kentsel alanlarda etkisini daha fazla göstermektedir. Kentsel ölçekte, vatandaşa en yakın hizmet sunmakla yetkili olan yerel yönetimlerin rolü salgınla mücadelede çok önemlidir. Yerel yönetimler, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadele sürecine destek olmak amacıyla; hizmet sunma yöntemlerini ve becerilerini geliştirerek, salgının yayılımını hafifletmeyi hedeflemektedirler. COVID-19 salgını ile mücadelede yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerin araştırılması ve yerel yönetimlerinin öneminin tartışılması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. İçerik analizi yöntemi ile geliştirilen bu çalışma kapsamı [Devamı]

Haber resmi
Aralık ayında kartlı harcamalar hız kesti, internet üzerinden yapılan işlemlerin payı yüzde 28,3’e ulaştı

COVID-19’un Tüketici Harcamalarına Etkisi Bülteni'nin 18. sayısı yayımlandı. 18/01/2021 -   Aralık ayında harcama gruplarının 3/4’ü bir önceki aya göre gerilemiştir. Aralık ayı genelinde toplam harcama tutarlarının yüzde 6 düzeyinde düştüğü; 26 harcama grubundan sadece 7’sinde sınırlı düzeyde (yüzde 5-11 aralığında) artışın gerçekleştiği görülmüştür. Bu grupta gıda ve market alışverişleri gibi zorunlu giderler yer alırken, Mayıs 2020 dönemine ait Katma Değer Vergisi ödemesi (mücbir sebep kapsamında olanlar için) için son tarihin 28 Aralık 2020 olması ve vergi borcu yapılandırmasının 31 Aralık 2020’de sona ermesi nedeniyle ilgili kalemlerde de artışların kaydedildiği görülmektedir. Ayrıca, yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle, sokağa çıkma yasağı uygulaması [Devamı]

Haber resmi
ÇİN: Günümüzdeki Yeni Hegemon Güç

Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran 15/01/2021 -   Yirminci yüzyılda olağanüstü bir büyüme gerçekleştirmiştir. Çin, dünya nüfusunun %18,47’sini oluşturan 1,4 Milyar insanın yaşadığı ülkedir. Küresel anlamda iki numaralı ekonomik güç, bir numaralı ihracatçıdır. Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinin tamamlanmakta olduğu günümüzde, Çin’in Amerika Birleşik Devletlerine rakip olacağı ve gelişmesini bu tempo ile sürdürmesi halinde uluslararası planda hegemon bir ülke olabileceği savları sıkça tartışılmaya başlanılmıştır. Bu yazıda Çin’in, küresel düzeni oluşturan “çok taraflı” kurumlar ile ilgili yaklaşımının, dış politikada iddialı uygulamalarının, artan askeri ve ekonomik gücünün, başta ABD ve olmak üzere bölgesel ilişkilerinin ve etkinliğinin 2021 yılında ne şekilde evirilebileceği değ [Devamı]

Haber resmi
Ekim 2020’de Ortalama Günlük Kazancı Azalan Tek Sektör, Havayolu Taşımacılığı Sektörü Oldu

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 101. sayısı yayımlandı. 13/01/2021 -   TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 101. sayısında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ekim 2020 verileri değerlendirilmektedir. Buna göre, Ekim 2020’de Ekim 2019’a göre 4/a sigortalı çalışan sayısı yüzde 5,9 oranında (860 bin) artarak 15 milyon 371 bine ulaşmıştır. Sigortalı çalışanların ortalama günlük kazançları son bir yılda 22,63 TL artarken, aynı dönemde günlük kazancı azalan tek sektör 20,08 TL ile havayolu taşımacılığı sektörü olmuştur. Ekim 2020’de Ekim 2019’a göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 267 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörü olmuştur.  Bu sektörü, 168 bin artışla bina inşaatı, 49 bin artışla büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri, 42 bin ar [Devamı]

Haber resmi
BREXIT Anlaşması Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri için bir örnek olabilir mi?

Değerlendirme Notu / Nilgün Arısan Eralp 13/01/2021 -   Herkes artık Birleşik Krallık’ın (BK) Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız bir çıkış yapacağını beklemeye başlamışken, geçtiğimiz yılın son günlerinde BK ve AB artık dilimize de yerleştiği şekliyle BREXIT konusunda bir anlaşmaya vardı. Böyle bir anlaşmaya varılması, AB ile arasındaki gümrük birliği çerçevesindeki taahhütleri gereğince AB’nin anlaşma yapmadığı üçüncü ülkelerle anlaşma yapma yetkisi bulunmayan Türkiye’yi de rahatlattı.  Türkiye uzun süredir BK ile sürdürdüğü istikşafi görüşmeler aracılığı ile bir serbest ticaret anlaşması taslağı üzerinde çalışıyordu. BK’nın AB’den anlaşmasız çıkması bu anlaşmanın da suya düşmesi anlamına geliyordu. Türkiye ile BK arasındaki ilişkiler de DTÖ kurallarına tabii olacak ve Türkiye, BREXIT ö [Devamı]

logo tobb logo tobbetu

Avrupa Birliği Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü (MDP) ve Türkiye Değerlendirmesi Değerlendirme Notu / M. Coşkun Cangöz, Gülbin Şahinbeyoğlu, Taylan Kurt, Elif Yılmaz
haber resmi 11/01/2021

      2008 küresel finans krizini takiben Avrupa Birliği (AB) üye ülkeler arasında maliye ile para politikaları arasındaki eş güdümü güçlendirmek, makroekonomik politikaları izlemek ve bu politikaların gözetimini geliştirmek amacıyla bir takı [Devamı]
Avrupa Birliği, MDP,

Türkiye’de Bir Politika Aracı Olarak İlave Gümrük Vergileri: 2020 İncelemesi Değerlendirme Notu / Ayşegül Taşöz Düşündere, İlderya Avşar Koyuncu
haber resmi 10/01/2021

    Türkiye, 2011 yılından itibaren bazı malların ithalatında, standart gümrük vergilerine ek olarak İlave Gümrük Vergileri (İGV) uygulamaya başlamıştı. 2020 yılında ise İGV’lerin kapsamı oldukça genişletilmişti. Bu yazı kapsamında, 2020’de ilk [Devamı]
Vergi, ek vergi, İlave gümrük vergisi,

Saha Diplomasisi Anıları VI: LİBYA LİBYA (2011) | N. Murat Ersavcı
haber resmi 09/01/2021

    Libya halkları ile Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan ilişkilerimizin yüzyıllara dayanan bir geçmişi var.  I. Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal ve diğer Osmanlı subaylarının İtalyanlara karşı Libya topraklarını savunduklarını hepimiz [Devamı]

COVID-19 salgın sürecinde perakende güven endeksinde tarihi düşük seviyeler görüldü TEPAV Perakende Güven Endeksinin 132. sayısı yayımlandı.
haber resmi 07/01/2021

    2017 yılı ve sonrasında düşük seviyelerde seyreden TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), 2020 yılının ilk çeyreğinde -16,7 pu [Devamı]
TEPE, TEPAV Perakende Güven Endeksi, COVID-19,

Pandeminin İkinci Dalgasında Perakende Sektörü Değerlendirme Notu / Merve Dündar, Aycan Kulaksız, Gülbin Şahinbeyoğlu
haber resmi 06/01/2021

    COVID-19 küresel salgınının ilk dalgasında perakende sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin yüzde 70’ten fazlası tamamen kapanmış ya da kapasitelerini önemli oranda düşürmüştür ve bunun sonucu olarak TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) M [Devamı]
COVID-19, corona, salgın, pandemi, Perakende Sektörü,

Tüm Haberler »