logo tobb logo tobbetu

Anahtar Kelimeler: Ekonomi

Enflasyon gerçekleşmeleri mali performansı nasıl etkiliyor? Mali tedbirlere ilişkin revize değerlendirme notu -II / H. Hakan Yılmaz
Haber Resim
14/06/2024     2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe (MYB) dengesi GSYH’ye oran olarak %6,4 seviyesinde bir açık öngörüsü ile programlanmıştır. 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği TEPAV Bütçe izleme Bülteninde kamu [Devamı]
Türkiye’de enflasyon maliye politikası ilişkisi ne kadar güçlü? Program Döneminde Kamu Harcama ve Vergilerdeki Reel Artışların Enflasyonu Etkilemesi Meselesi
Haber Resim
22/05/2024     Bu değerlendirme notu maliye politikası araçları ile enflasyon arasındaki ilişkinin dinamiklerine odaklanarak akademik ve uygulamalı çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada ilişkiyi ölçmede kullanılan [Devamı]
Aylık Ekonomik Değerlendirme | Mayıs 2024 Ali Çufadar / Ekrem Cunedioğlu  
Haber Resim
21/05/2024     Yerel seçimler sonrası makro-finansal göstergeler belirgin iyileşme eğilimini [Devamı]
Para Politikası Değerlendirme Notu - IX | 21 Mayıs 2024 Bu değerlendirme notu TEPAV Makroekonomi Çalışma Grubu* tarafından hazırlanmıştır.
Haber Resim
21/05/2024     Vaziyet Şekil 1. G20’de yıllık tüketici enflasyonu ve 5-yıllık risk primi (CDS) Kaynak: investing.com, Trading Economics. *Mart 2024 verisi kullanılmıştır. **Rusya için 30 Mayıs 2023, Kanada için 20 Kasım 2023 verisi kul [Devamı]
2024 Yılı Ekonomik Görünümü Değerlendirme Notu / Burcu Aydın Özüdoğru
Haber Resim
12/05/2024     2024 yılında Türkiye ve dünya ekonomisinde bizleri neler bekliyor? Bu yazımda izleyen aylarda, küresel jeo-ekonomik gelişmeler ve yurt içinde uygulanması beklenen ekonomi politikaları ışığında, sizlere bir yol haritası sunuy [Devamı]
Nasıl bir tasarımda yapısal ve mali nitelikli tedbir önerileri düşünülebilir? Değerlendirme Notu / H. Hakan Yılmaz
Haber Resim
10/05/2024     Uygulanan ekonomik programın mali ayağını güçlendirmeye yönelik olmak üzere merkezi bütçe, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumlarını doğrudan kapsayan alanlara ilişkin tedbir önerileri; kısa dönemli mali tedbirler v [Devamı]
Türkiye’de çocuk yoksulluğu: Mevcut durum ve riskler Değerlendirme Notu/ H. Ekrem Cunedioğlu, Yağmur Uzunırmak
Haber Resim
07/05/2024     Bir ülkede çocuk yoksulluğunun yaygın olması, yoksulluğun kısır döngüsünün kırılamadığının bir göstergesi olabileceği gibi uzun vadede verimlilik problemlerinin yaşanabileceğine de işaret eder. Yoksulluğun kısır d [Devamı]
Türkiye’de hangi iller bölgesel kalkınma tuzağında? Değerlendirme Notu / Berat Yücel
Haber Resim
06/05/2024     Türkiye, gelişmiş ekonomilere yakınsama hedefi doğrultusunda yaşanan yapısal dönüşümler sayesinde artan verimlilikle geçen bir yüzyıllık kalkınma dönemini geride bırakmış durumda. Türkiye’nin kentli nüfus oranı 1960 [Devamı]
Bütçe açığı milli gelirin yüzde 8’ini aşabilir TEPAV tarafından hazırlanan ve 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin verilerin değerlendirildiği Bütçe İzleme Bülteni’nin ikinci sayısında, ek tedbir alınmaması durumunda 2024 yılı bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6,4'ten yüzde 8,3'e çıkabileceğine dikkat çekildi.
Haber Resim
02/05/2024     TEPAV Bütçe İzleme Bülteni’nin ikinci sayısı yayımlandı. 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler ışığında yapılan değerlendirmeye göre, ek tedbir alınmaması durumunda yıl sonunda bütçe açığının 783,8 [Devamı]
Dünya Bankası 2024-28 dönemi Türkiye Ülke İşbirliği Çerçeve belgesi bize ne anlatıyor?Özel sektör ve yeşil ekonomi yoğunluklu bir program deneyimi bizi bekliyor Değerlendirme Notu / H. Hakan Yılmaz
Haber Resim
24/04/2024     Ülke İşbirliği Çerçeve Belgesinin Yapısı Ülke Kalkınma Planı (KP) ve diğer strateji dokümanlarıyla Dünya Bankası Grubu (WBG) küresel zorluklar öncelikleri çerçevesinde hazırlanan 2024-28 (Mali Yıl) Ülke İşbirliği [Devamı]