logo tobb logo tobbetu

Uygulamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Politika Notu / Dr. Levent Gönenç
Haber resmi
21/05/2018 - Viewed 6286 times

Cumhurbaşkanlığı Sistemi 2017 yılındaki halkoylaması öncesinde ve sonrasında kamuoyunda çok tartışıldı. 24 Haziran 2018 seçimlerine doğru, propaganda sürecinde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Fikrimce, tüm bu tartışmaların harareti içerisinde, kağıt üzerinde kabul edilen kurum ve kuralların uygulamada ne gibi sonuçlar ortaya çıkarabileceği yeterince tartışılmadı. Özellikle seçimlerin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ortaya çıkabilecek farklı dağılımların sistemin işleyişini nasıl etkileyeceği üzerinde yeterince durulmadı.

Doç. Dr. Yetkin Çınar ve Doç. Dr. Türkmen Göksel tarafından TEPAV için yapılan simülasyonda gösterildiği gibi, seçim ittifaklarının etkisiyle TBMM’de büyük ihtimalle dört değil altı parti olacak. Peki, bu anayasa hukuku açısından ne anlama geliyor?

Bu "Politika Notu"nda Cumhurbaşkanlığı Sisteminde geçerli olan yasama-yürütme ilişkileri bağlamında, yasamanın ve yürütmenin tek tek ve karşılıklı olarak sahip oldukları yetkileri analiz edip anayasa hukuku açısından uygulamada ortaya çıkabilecek sonuçları değerlendireceğim. Anayasa, kural olarak, yasalara göre çok daha uzun ömürlü bir norm seti olduğuna göre, bu değerlendirme sadece önümüzdeki dönem için değil, söz konusu kuralların yürürlükte kalacağı ileriki dönemler açısından da önem taşımaktadır.

Yazdır

« All News