logo tobb logo tobbetu

İnovasyon Çalışmaları Programı

Dünya ekonomilerini hızla değiştiren teknolojik dönüşümün takip edilmesi ve etkilerinin analiz edilmesi, günümüzde kalkınma ve sanayi politikası çalışmalarının temelini oluşturuyor. Bu çerçevede, İnovasyon Çalışmaları Programı’nda teknoloji transferi ve difüzyonunu odak alarak, inovasyon ekosisteminin farklı bileşenlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu ekosistemin teşvik, eğitim, ilgili yasal düzenlemeler gibi farklı bileşenleri ve kamu, araştırma kurumları, şirketler gibi farklı aktörleri çalışma alanlarımıza giriyor. Bu çerçevede, gerek dünya gündemini takip ederek küresel analiz ve politika geliştirme çalışmaları yürütüyoruz, gerekse bölge ülkeleri ve Türkiye’deki dönüşüm sürecine hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve projeler ile katkı veriyoruz.